اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک , 2015-11-05

عنوان : ( نانوفسیلهای آهکی سازند چمن بید در برش قرونه، رشته کوههای بینالود )

نویسندگان: فاطمه هادوی , عباس قادری , ربابه امانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش نانوفسیلهای آهکی سازند چمن بید در برش قرونه در شمال غرب نیشابور، رشته کوههای بینالود مورد بررسی قرار گرفته است. سازند چمن بید در این برش با ضخامت 710 متر متشکل از شیل، مارن سنگ آهک و به طور پراکنده لایه های نازکی از ماسه سنگ است که به صورت همشیب بر روی توالیهای معادل با سازند کشف رود قرار گرفته و خود توسط سنگ آهکهای ضخیم و توده ای سازند مزدوران پوشیده می شود. در این پژوهش، با مطالعه تعداد 64 نمونه برداشت شده از برش قرونه، 46 گونه متعلق به 24 جنس از نانوفسیلهای آهکی شناسایی شده است. بر مبنای بررسیهای انجام شده، توالی مورد مطالعه سنی معادل باژوسین پیشین تا تیتونین پسین است.

کلمات کلیدی

, نانوپلانکتونهای آهکی, سازند چمن بید, برش قرونه, بینالود.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054449,
author = {هادوی, فاطمه and قادری, عباس and امانی, ربابه},
title = {نانوفسیلهای آهکی سازند چمن بید در برش قرونه، رشته کوههای بینالود},
booktitle = {اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک},
year = {2015},
location = {اردبیل, ايران},
keywords = {نانوپلانکتونهای آهکی، سازند چمن بید، برش قرونه، بینالود.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نانوفسیلهای آهکی سازند چمن بید در برش قرونه، رشته کوههای بینالود
%A هادوی, فاطمه
%A قادری, عباس
%A امانی, ربابه
%J اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
%D 2015

[Download]