اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران , 2015-11-26

عنوان : ( بررسی اثر بارندگی بر تغییرات پوشش گیاهی با استفاده از شاخص NDVI در پارک ملی تندوره )

نویسندگان: مینا انصاری , کمال الدین ناصری , علیرضا راشکی , فریدون ملتی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این تحقیق ارزیابی اثر بارندگی بر پوشش گیاهی داخل و خارج پارک ملی تندوره با استفاده از شاخص گیاهی تفاضلی (NDVI) حاصل از سه سنجنده MSS , ETM و TM و داده های بارندگی می باشد. نتایج نشان داد که در اثر قرق دراز مدت مناطق داخل پارک، شاخص NDVI افزایش یافته است. همچنین در اثر وقوع خشکسالی، اثر کاهش بارندگی بر پوشش گیاهی داخل پارک کمتر از پوشش خارج از پارک بوده است که نشان دهنده تأثیر چرای دام بر تشدید اثرات اقلیمی است.

کلمات کلیدی

, پوشش گیاهی, NDVI , تصاویر ماهواره ای, بارندگی, پارک ملی تندوره
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054478,
author = {انصاری, مینا and ناصری, کمال الدین and راشکی, علیرضا and ملتی, فریدون},
title = {بررسی اثر بارندگی بر تغییرات پوشش گیاهی با استفاده از شاخص NDVI در پارک ملی تندوره},
booktitle = {اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران},
year = {2015},
location = {همدان, ايران},
keywords = {پوشش گیاهی، NDVI ، تصاویر ماهواره ای، بارندگی، پارک ملی تندوره},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر بارندگی بر تغییرات پوشش گیاهی با استفاده از شاخص NDVI در پارک ملی تندوره
%A انصاری, مینا
%A ناصری, کمال الدین
%A راشکی, علیرضا
%A ملتی, فریدون
%J اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
%D 2015

[Download]