اولین کنفرانس بین المللی آموزش، یادگیری، اشتغال و توسعه پایدار , 2015-09-01

عنوان : ( مربی گری: مسئله مغفول در دانشگاه ها )

نویسندگان: طیبه سعیدی کلوخی , مجتبی بذرافشان مقدم , محمود سعیدی رضوانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

معضلات و چالش های دانشجویان و فارغ التحصیلان نشان از آن دارد که آموزش عالی هنوز نتوانسته به اهداف خود دست یابد. یکی از علل ناکامی در رسیدن به اهداف آموزش عالی را می توان ضعف اساتید و اعضای هیات علمی و غفلت آنان از مربی گری دانست.

کلمات کلیدی

, مربی گری, توسعه نیروی انسانی, ارتقاء یادگیری, بهبود عملکرد دانشگاه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054479,
author = {سعیدی کلوخی, طیبه and بذرافشان مقدم, مجتبی and سعیدی رضوانی, محمود},
title = {مربی گری: مسئله مغفول در دانشگاه ها},
booktitle = {اولین کنفرانس بین المللی آموزش، یادگیری، اشتغال و توسعه پایدار},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {مربی گری، توسعه نیروی انسانی، ارتقاء یادگیری، بهبود عملکرد دانشگاه ها},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مربی گری: مسئله مغفول در دانشگاه ها
%A سعیدی کلوخی, طیبه
%A بذرافشان مقدم, مجتبی
%A سعیدی رضوانی, محمود
%J اولین کنفرانس بین المللی آموزش، یادگیری، اشتغال و توسعه پایدار
%D 2015

[Download]