اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران , 2015-11-26

عنوان : ( بررسی تأثیر حفاظت از پوشش گیاهی بر شاخص NDVI در پارک ملی تندوره )

نویسندگان: مینا انصاری , علیرضا راشکی , کمال الدین ناصری , فریدون ملتی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق با استفاده از داده های سه سنجنده MSS , ETM و TM تغییرات پوشش گیاهی داخل و خارج از پارک ملی تندوره در طول بیش از 40 سال گذشته پایش شد. نتایج نشان داد به سبب قرق مناطق داخل پارک، شاخص مذکور به شکل معنی داری نسبت به خارج پارک افزایش نشان می دهد که ناشی از تأثیر قرق دراز مدت بر افزایش پوشش گیاهی منطقه است.

کلمات کلیدی

, پوشش گیاهی, NDVI , تصاویر ماهواره ای, ارتفاع, پارک ملی تندوره
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054480,
author = {انصاری, مینا and راشکی, علیرضا and ناصری, کمال الدین and ملتی, فریدون},
title = {بررسی تأثیر حفاظت از پوشش گیاهی بر شاخص NDVI در پارک ملی تندوره},
booktitle = {اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران},
year = {2015},
location = {همدان, ايران},
keywords = {پوشش گیاهی، NDVI ، تصاویر ماهواره ای، ارتفاع، پارک ملی تندوره},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تأثیر حفاظت از پوشش گیاهی بر شاخص NDVI در پارک ملی تندوره
%A انصاری, مینا
%A راشکی, علیرضا
%A ناصری, کمال الدین
%A ملتی, فریدون
%J اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
%D 2015

[Download]