سومین کنفرانس ماهی شناسی ایران , 2015-05-06

عنوان : ( ریخت شناسی استخوان بخش سری ماهی قزل آلای رنگین کمان )

نویسندگان: مونا گوهری منش , ناصر مهدوی شهری , زهراملقب به فرشته قاسم زاده , فائزه یزدانی مقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جهت درک تنوع قابل ملاحظه ماهیان، از ویژگی های مختلف ریخت شناسی، ساختاری، ژنتیکی، اکولوژیکی و رفتاری استفاده می گردد. یکی از این ویژگی ها، بکارگیری ساختارهای سخت است. شناخت ویژگی های استخوان شناسی ماهیان بویژه ساختار سر، در درک ویژگی های زیستی از قبیل تغذیه و تنفس نیز کاربرد مهمی دارد. بنابراین این مطالعه با هدف بررسی استخوان شناسی ساختار اسکلتی سر قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) به اجرا درآمد. برای این تحقیق تعداد 350 قطعه نمونه در سنین مختلف از مزرعه ی پرورش ماهی روستای نوچاه در نزدیکی مشهد نمونه برداری گردید. نمونه ها پس از بیهوشی در فرمالین چهار درصد بافری تثبیت و سپس برای مطالعه استخوان شناسی توسط پروتکل رنگ آمیزی آلسیان بلو و آلیزارین رد رنگ آمیزی و شفاف سازی شدند. ماهی قزل آلای رنگین کمان تفاوت هایی را با ماهیان الاسموبرانش و دیگر اعضای خانواده ی آزاد ماهیان دارد که می تواند به عنوان ویژگی های اختصاصی ا ین گونه در نظر گرفته شود. نتایج این تحقیق می تواند علاوه بر صفات اندازشی، شمارشی و الگوهای رنگی در مطالعات آرایه شناختی بعنوان پایه ای برای مطالعات آتی اعضای این آرایه مورد استفاده قرار گیرد

کلمات کلیدی

, استخوان شناسی, آلیزارین رد, جمجمه, قزل آلای رنگین کمان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054515,
author = {گوهری منش, مونا and مهدوی شهری, ناصر and قاسم زاده, زهراملقب به فرشته and یزدانی مقدم, فائزه},
title = {ریخت شناسی استخوان بخش سری ماهی قزل آلای رنگین کمان},
booktitle = {سومین کنفرانس ماهی شناسی ایران},
year = {2015},
location = {ايران},
keywords = {استخوان شناسی، آلیزارین رد، جمجمه، قزل آلای رنگین کمان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ریخت شناسی استخوان بخش سری ماهی قزل آلای رنگین کمان
%A گوهری منش, مونا
%A مهدوی شهری, ناصر
%A قاسم زاده, زهراملقب به فرشته
%A یزدانی مقدم, فائزه
%J سومین کنفرانس ماهی شناسی ایران
%D 2015

[Download]