هفتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری , 2015-11-11

عنوان : ( بررسی رویکرد استراتژی توسعه شهری CDSدر بیرجند با تأکید بر حکمروایی خوب شهری )

نویسندگان: محمد اجزاء شکوهی , محمد اسکندر ثانی , جواد محمدآبادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رویکرد عمده برنامه‌ریزی و مدیریت شهری ایران متأثر از مکتب برنامه‌ریزی کلاسیک با محوریت طرح جامع است که غالبا در آن ابعاد توسعه فیزیکی، آرایش و انتظام کالبدی شهر، بر ابعاد اجتماعی شهروندی تقدم دارد. با اینکه طرح‌های جامع در ایران با هدف زمینه‌سازی رشد کالبدی موزون شهرها تدوین می‌شوند اما عملا نه ‌تنها انرژی و هزینه‌های بسیاری را بر اقتصاد شهری تحمیل می‌کنند، بلکه اغلب بخش عمده‌ای از اهداف آن‌ها هرگز محقق نمی‌شود. از دلایل اصلی شکل‌گیری روند حاضر می‌توان به عدم توجه و کاربرد روش‌ها و نگرش‌های جدید در حوزه برنامه‌ریزی شهری نظیر راهبرد توسعه شهری CDS اشاره کرد. از آنچایی که حکمروایی خوب شهری به ‌عنوان یکی از چهار شاخص استراتژی‌های توسعه شهری CDS می باشد، این پژوهش به تحلیل شش معیار حکمروایی (پاسخگویی، شفافیت، اطلاع‌رسانی، مسئولیت‌پذیری، مشارکت، قانون‌مداری و نهایتاً کارایی – اثربخشی) در راستای رویکردCDS است. هدف پژوهش، بررسی راهبرد توسعه شهر بیرجند با تأکید بر شاخص‌های حکمروایی است. اطلاعات موردنیاز از طریق بررسی میدانی و تکمیل پرسشنامه جمع‌آوری‌شده و با استفاده از نرم‌افزار Spss و ارزش‌گذاری متغیرها با بهره‌گیری از طیف لیکرت، مورد تجزیه ‌و تحلیل قرارگرفته است. نتایج حاصل از این پژوهش پس از انجام آزمون T_test، بیانگر آن است که از میان شاخص‌های فوق فقط شاخص مشارکت در وضعیت نامطلوبی است و در بقیه شاخص‌ها حکمروایی خوب شهری وضعیت نسبتاً مطلوبی داردند.

کلمات کلیدی

, حکمروایی خوب, استراتژی, CDS, توسعه شهری, مشارکت, شهر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054516,
author = {اجزاء شکوهی, محمد and محمد اسکندر ثانی and محمدآبادی, جواد},
title = {بررسی رویکرد استراتژی توسعه شهری CDSدر بیرجند با تأکید بر حکمروایی خوب شهری},
booktitle = {هفتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری},
year = {2015},
location = {ايران},
keywords = {حکمروایی خوب، استراتژی،CDS، توسعه شهری، مشارکت، شهر بیرجند},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی رویکرد استراتژی توسعه شهری CDSدر بیرجند با تأکید بر حکمروایی خوب شهری
%A اجزاء شکوهی, محمد
%A محمد اسکندر ثانی
%A محمدآبادی, جواد
%J هفتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری
%D 2015

[Download]