3th International Congress on Civil Engineering , Architecture and Urban Development , 2015-12-29

عنوان : ( بررسی تغییر مکان دیوارهای بتنی مقاوم سازی شده با FRPدر مقابل بار انفجار )

نویسندگان: سمیرا صالح آبادی , هاشم شریعتمدار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی بار انفجار روی سازه و انجام تمهیدات لازم جهت تقویت ساختما نه ای ساخته شده برای مقاومت در برابر بار انفجار یکی از چالش ه ای مهم در طراحی سازه ه ا به شمار می رود. در این کار پژوهشی با استفاده از خصوصیات منحصر به فرد کامپوزی ته ا مانند استحکام و مقاومت ضربه بالا ، سبکی در عین مقاومت بالا به وزن و ... به تقویت دیوارهای بتنی یک ساختمان بتنی مسلح پرداخته شده است . محصور به ABAQUS باعث عملکرد بهتر دیوارها می شود که با استفاده از نرم افزار FRP شدن بتن با استفاده از نوارهای بر روی دیوار FRP بررسی اثرات بار انفجار روی سازه بتنی یک ، دو و سه طبقه و مقایسه نحوه چیدمان ها ی مختلف بتنی پرداخته شده است.

کلمات کلیدی

, ماکزیمم تغییر مکان , FRP , واژه های کلیدی: بار انفجار, ساختمان بتنی , دیوار بتنی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054529,
author = {صالح آبادی, سمیرا and شریعتمدار, هاشم},
title = {بررسی تغییر مکان دیوارهای بتنی مقاوم سازی شده با FRPدر مقابل بار انفجار},
booktitle = {3th International Congress on Civil Engineering , Architecture and Urban Development},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ماکزیمم تغییر مکان ،FRP ، واژه های کلیدی: بار انفجار، ساختمان بتنی ، دیوار بتنی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تغییر مکان دیوارهای بتنی مقاوم سازی شده با FRPدر مقابل بار انفجار
%A صالح آبادی, سمیرا
%A شریعتمدار, هاشم
%J 3th International Congress on Civil Engineering , Architecture and Urban Development
%D 2015

[Download]