همایش ملی ادب مقاومت و هنر , 2015-09-15

عنوان : ( بررسی موتیف های پایداری در سروده‏های بدر شاکر السیاب )

نویسندگان: بهار صدیقی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مفهوم مقاومت، پایداری و دفاع، مفهومی فراگیر و عام در فرهنگ همه‏ی ملت‏هاست؛ این مفهوم، معادل یک واکنش غیر ارادی در برابر تهاجم و یورش اقوام بیگانه همواره به عنوان یک ارزش تلقی می‏شود و ادبیاتی که زاییده‏ی این حالت بوده و ناظر به مفاهیم، نمادها، رویکردها و برون‏داد پایداری و دفاع در برابر هرگونه هجوم دشمن باشد، ادبیات پایداری و مقاومت نام دارد . از بارزترین و عالیترین مفاهیم مورد توجه در ادبیات پایداری، شهادت طلبی و نثار خون، ازخودگذشتگی و ایثار در راه آزادی است؛ بدر شاکر سیاب، سراینده‏ی نامدار عراقی در دوره‎‏ی معاصر، متأثر از شرایط تأثّر برانگیز و رنج و درد پایان ناپذیر مردم ستمدیده‏ی سرزمینش، عراق از موفق‏ترین سرایندگان ادبیات پایداری به شمار می‏رود که همواره در چکامه‏های خویش در پوششی نمادین و سمبولیک به طرح و تحلیل عناصر و سازه‏های ادبیات پایداری پرداخته است؛ نوشتار حاضر بر آن است تا بربنیاد شیوه توصیفی تحلیلی به این پرسش بنیادین پاسخ دهد که پرکاربردترین مؤلفه ها و موتیف های ادبیات پایداری و نمادهای پرکاربرد در قصاید المسیح بعد الصلب، غریب علی خلیج والنهر والموت سیاب کدامند؟ برآیند نهایی این پژوهش،‌ حکایت از آن دارد که بدر شاکر سیاب شاعری است متعهد که در سروده‏های پایداری خود از موتیف هایی چون انسان- قربانی ، اشتیاق به میهن و تعهد به جامعه و سرزمین در کنار نمادهای طبیعی جهت بیان دردهای جامعه بهره جسته است.

کلمات کلیدی

, ادبیات پایداری , مولفه های ادبیات پایداری, بدر شاکر السیاب , مسیح
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054531,
author = {صدیقی, بهار},
title = {بررسی موتیف های پایداری در سروده‏های بدر شاکر السیاب},
booktitle = {همایش ملی ادب مقاومت و هنر},
year = {2015},
location = {قم, ايران},
keywords = {ادبیات پایداری ، مولفه های ادبیات پایداری، بدر شاکر السیاب ، مسیح},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی موتیف های پایداری در سروده‏های بدر شاکر السیاب
%A صدیقی, بهار
%J همایش ملی ادب مقاومت و هنر
%D 2015

[Download]