همایش ملی ادب مقاومت و هنر , 2015-09-15

عنوان : ( تجلی عناصر طبیعت در سروده های پایداری ایران و فلسطین )

نویسندگان: بهار صدیقی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سلمان هراتی و فدوی طوقان از جمله سرایندگان مطرح و شناخته شده در عرصه ی پایداری و مقاومت هستند که سروده هایشان آیینه و تجلی گاه اوضاع سیاسی – اجتماعی و شرایط حاکم بر سرزمینشان و همچنین دعوت به مقاومت و پایمردی در برابر ظلم و طاغوت است؛ این دو سراینده گاه برای بیان این منظور از عناصر و سازه‏های موجود در طبیعت بهره گرفته‏اند و مشاهدات خود را از شرایط آشفته و نابسامان جامعه ی خویش در قالب تصاویر برگرفته از طبیعت و با زبانی ساده و کاربرد واژگانی مألوف و امروزی به عرصه ی ظهور رسانده اند. مسأله بنیادین این جستار بررسی و تحلیل عناصر طبیعت در سروده های پایداری ایران و فلسطین است با تکیه بر واکاوی و تحلیل نمود این عناصر در شعرهای سلمان هراتی و فدوی طوقان بر بنیاد روشی توصیفی- تطبیقی جهت خوانش دقیق و روشن عناصر طبیعت در سروده های این دو شاعر متعهد و انقلابی. برآیند فرجامین جستار پیش رو حکایت از آن دارد که هر دو شاعر از برجسته‏ترین عناصر طبیعت شامل خورشید، شب، زمین، درخت و بهار برای تبیین و شفاف سازی شرایط اجتماعی و سیاسی جامعه در نغمه‏های دلکش پایداری خویش بهره جسته‏اند با این تفاوت که نمود سازه‏های طبیعی در سروده های هراتی، لطیف‏تر و خوشبینانه‏تر است اما در سروده‏های طوقان، این عناصر بیشتر نمود سختی و مقاومت است.

کلمات کلیدی

, ادبیات پایداری ایران و فلسطین, سلمان هراتی, فدوی طوقان, عناصر طبیعت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054532,
author = {صدیقی, بهار},
title = {تجلی عناصر طبیعت در سروده های پایداری ایران و فلسطین},
booktitle = {همایش ملی ادب مقاومت و هنر},
year = {2015},
location = {قم, ايران},
keywords = {ادبیات پایداری ایران و فلسطین، سلمان هراتی، فدوی طوقان، عناصر طبیعت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تجلی عناصر طبیعت در سروده های پایداری ایران و فلسطین
%A صدیقی, بهار
%J همایش ملی ادب مقاومت و هنر
%D 2015

[Download]