اولین همایش بین المللی مدیریت، اقتصاد و توسعه , 2015-10-29

عنوان : ( تاثیر فاصله فرهنگ ملی بر عملکرد سرمایه گذاری مشترک بین المللی )

نویسندگان: احسان رئوف خوش فطرت , مجتبی پورسلیمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

باتوجه به افزایش استراتژیک بودن رقابت جهانی، سرمایه گذاری مشترک بین المللی مورد توجه محققان قرار گرفته است . با وجود اثرات هم افزایی سرمایه گذاری مشترک بین المللی ، ترتیبات مشارکتی بین المللی به دلیل اهداف متفاوت و گاهی متعارض بسیار پیچیده و مدیریت آن دشوار است . باتوجه به نرخ شکست بالا در سرمایه گذاری مشترک بین المللی در این مطالعه سعی بر آن شد تا با مطالعه پژوهش های گذشته مدلی ترکیبی جهت بررسی تاثیر گذار بودن فاصله فرهنگ ملی و کنترل توسط یکی از شرکا بر عملکرد سرمایه گذاری مشترک بین المللی باتوجه به نقش اعتماد بین شرکا و طول عمر سرمایه گذاری مشترک بین المللی برای مطالعات میدانی آتی ارائه شود.

کلمات کلیدی

, سرمایه گذاری مشترک بین المللی, فرهنگ ملی, اعتماد, طول عمر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054533,
author = {احسان رئوف خوش فطرت and پورسلیمی, مجتبی},
title = {تاثیر فاصله فرهنگ ملی بر عملکرد سرمایه گذاری مشترک بین المللی},
booktitle = {اولین همایش بین المللی مدیریت، اقتصاد و توسعه},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {سرمایه گذاری مشترک بین المللی،فرهنگ ملی، اعتماد،طول عمر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر فاصله فرهنگ ملی بر عملکرد سرمایه گذاری مشترک بین المللی
%A احسان رئوف خوش فطرت
%A پورسلیمی, مجتبی
%J اولین همایش بین المللی مدیریت، اقتصاد و توسعه
%D 2015

[Download]