همایش بین المللی میراث مشترک ایران و عراق , 2015-03-10

عنوان : ( بررسی اسطوره در شعر مهدی اخوان ثالث و عبدالوهاب البیّاتی )

نویسندگان: بهار صدیقی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اسطوره‏ها ره‏آورد و آئینه‏ی روان کهن انسان‏های نخستین هستند. در ادبیات کشورهای ایران و عراق به اسطوره ها بسیار پرداخته شده است و در این میان برخی صاحب‏نظران سهم ادبیات فارسی و گروهی دیگر از پژوهشگران، سهم ادبیات عربی را در به‏کارگیری اساطیر و میراث دیرین بیشتر دانسته‏اند؛ در دوران معاصر، اساطیر توسط برخی از شاعران و سرایندگان نامدار دو ادبیات مورد توجه و پرداخت شعری قرار گرفته است. پژوهش حاضر به بررسی تطبیقی جایگاه اسطوره در اشعار و سروده‏های مهدی اخوان ثالث در ایران و عبد الوهاب البیاتی در ادبیات معاصر عراق می پردازد. نگارندگان در این جستار بر آن بوده‏اند تا با به‏کارگیری شیوه‏ی تحلیل و نقد اسطوره‏گرا پس از گذری کوتاه بر زندگی و ادبیات اخوان ثالث و بیان موجز شرح حال عبد الوهاب البیاتی با ارائه‏ی تعریفی گویا از مفهوم اسطوره، گذاری بر جریان اسطوره‏سرایی دو شاعر داشته باشند و تبلور و نمود ژرف‏ساخت‏ اساطیر موتیف‏گونه و پرکاربرد سروده‏های آنان را در ترازوی مقایسه و تحلیل تطبیقی مورد ارزیابی و سنجش قرار دهند. برآیند نهایی جستار پیش رو حکایت از آن دارد که اخوان ثالث و بیاتی در شیوه‏ی سرایش اسطوره‏گرای خویش کوشیده‏اند تا با فراخوان قهرمانان و پهلوانان اسطوره‏های ملی از همانندان گرشاسب، سام و پشوتن در ادبیات اخوان ثالث و سندباد، عشتار و تموز در سروده‏های بیّاتی جان تازه ای در کالبد عزت و شرف میهن خویش بدمند و با فراخوان اساطیر رهایی در برابر ظلم و استبداد به پا خیزند.

کلمات کلیدی

, اسطوره , شعرمعاصر فارسی , شعرمعاصر عربی , مهدی اخوان ثالث, عبد الوهاب البیاتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054535,
author = {صدیقی, بهار},
title = {بررسی اسطوره در شعر مهدی اخوان ثالث و عبدالوهاب البیّاتی},
booktitle = {همایش بین المللی میراث مشترک ایران و عراق},
year = {2015},
location = {قم, ايران},
keywords = {اسطوره ،شعرمعاصر فارسی ،شعرمعاصر عربی ،مهدی اخوان ثالث،عبد الوهاب البیاتی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اسطوره در شعر مهدی اخوان ثالث و عبدالوهاب البیّاتی
%A صدیقی, بهار
%J همایش بین المللی میراث مشترک ایران و عراق
%D 2015

[Download]