اولین همایش جانورشناسی کاربردی , 2015-01-28

عنوان : ( تشخیص ناهنجاری در قزل الای رنگین کمان )

نویسندگان: مونا گوهری منش , ناصر مهدوی شهری , زهراملقب به فرشته قاسم زاده , فائزه یزدانی مقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گسترش اختلالات اسکلتی در لارو و ماهی‌های جوان در رابطه با شناخت ضعیفی از ارتباط بین تغذیه، محیط زیست و عوامل ژنتیکی می‌باشد. این اختلالات اغلب مخلوط پیچیده‌ای از جمله ناهنجاری‌های مهره و ستون فقرات می‌باشد. در ماهی‌های دریایی و آب شیرین، ناهنجاری گردن و مهره و اختلالات ستون فقرات جزو فراوان‌ترین اختلال‌ها می‌باشند. وجود ساختار و عملکرد طبیعی اساسی است، زیرا اختلال آن می‌تواند مقاومت و دفاع در برابر عوامل بیماری زا را کاهش و همچنین باعث کاهش راندمان مکانیکی شده و ممکن است سیر تکوینی را به تأخیر بیندازد. بنابراین در تشخیص ناهنجاری، بعید است که یک اختلال خاص تنها یک علت واحد داشته باشد. در این مطالعه پروتکل رنگ آمیزی دوگانه برای قزل‌آلای رنگین کمان در حال رشد عنوان یکی از راه های تشخیص ناهنجاری بر اساس پروتکل‌های متنوع منتشرشده تعریف شده است. برای طراحی بهینه پروتکل رنگ آمیزی زمان نگه داری نمونه در هر محلول تغییر کرد. در این تحقیق تعداد 350 نمونه ی ماهی قزل آلای رنگین کمان نمونه برداری و توسط رنگ آمیزی آلسیان بلو و آلیزارین رد اختصاصی برای غضروف و استخوان رنگ آمیزی گردید. به طور کلی، با مطالعه غضروف و استخوان و درک آنتوژنی ساختار اسکلتی ماهی میتوان به تغییر عوامل زیست محیطی بر تراکم استخوان و شکل پذیری آن پی برد. این روش یک ابزار مفید برای مطالعه تکوین سیستم اسکلتی در گونه‌های مختلف ماهی بوده و به تشخیص ناهنجاری در تکوین غضروف و استخوان در لاروهای کوچک و در نهایت برای مشخص کردن بهتر اثر عوامل مختلف محیطی و تغذیه در وضعیت استخوان سازی اجزای اسکلتی خاص به شمار می‌رود. همچنین، بررسی ناهنجاری‌های اسکلتی در ماهی به عنوان شاخص زیستی مناسب برای آلودگی پیشنهاد میگردد.

کلمات کلیدی

, : ناهنجاری اسکلتی , رنگ آمیزی دوگانه, شاخص زیستی نمو, قزل آلای رنگین کمان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054538,
author = {گوهری منش, مونا and مهدوی شهری, ناصر and قاسم زاده, زهراملقب به فرشته and یزدانی مقدم, فائزه},
title = {تشخیص ناهنجاری در قزل الای رنگین کمان},
booktitle = {اولین همایش جانورشناسی کاربردی},
year = {2015},
location = {ايران},
keywords = {: ناهنجاری اسکلتی ، رنگ آمیزی دوگانه، شاخص زیستی نمو، قزل آلای رنگین کمان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تشخیص ناهنجاری در قزل الای رنگین کمان
%A گوهری منش, مونا
%A مهدوی شهری, ناصر
%A قاسم زاده, زهراملقب به فرشته
%A یزدانی مقدم, فائزه
%J اولین همایش جانورشناسی کاربردی
%D 2015

[Download]