همایش سالانه فیزیک ایران , 2015-08-24

عنوان : ( بررسی خواص اپتیکی نانوپودرهای CexZr1-xO2 سنتز شده به روش سل- ژل در محیط ژلاتین )

نویسندگان: محبوبه سادات نوری خرم آبادی , احمد کمپانی , علی خرسند زاک , مجتبی منفردی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق، نانوپودرهای غیر سمیCexZr1-xO2 (0/1 ,8/0 ,6/0 ,4/0 ,2/0 =x) به روش سل- ژل در محیط ژلاتین (روش سبز) در دمای °C 600 سنتز شدند. پیش ماده‌های مورد استفاده عبارت بودند از نیترات سریم، اکسی نیترات زیرکونیوم و ژلاتین به عنوان عامل پلیمریزاسیون و تثبیت کننده. ساختار بلوری پودرها به وسیله پراش پرتو ایکس (XRD) مورد بررسی قرار گرفت و‌ اندازه بلورک‌ها برای نمونه‌های مختلف با استفاده از فرمول شرر و روش ویلیامسون-هال در گستره 12-4 نانومتر تخمین زده شد. خواص اپتیکی این نانو ذرات با استفاده از طیف جذبی UV-Vis مطالعه و گاف اپتیکی نمونه‌ها در حدود 1/3-8/2 الکترون‌ولت به دست آمد.

کلمات کلیدی

, نانوپودر, سل- ژل, سریم زیرکونیا, خواص اپتیکی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054543,
author = {نوری خرم آبادی, محبوبه سادات and کمپانی, احمد and علی خرسند زاک and منفردی, مجتبی},
title = {بررسی خواص اپتیکی نانوپودرهای CexZr1-xO2 سنتز شده به روش سل- ژل در محیط ژلاتین},
booktitle = {همایش سالانه فیزیک ایران},
year = {2015},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {نانوپودر، سل- ژل، سریم زیرکونیا، خواص اپتیکی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی خواص اپتیکی نانوپودرهای CexZr1-xO2 سنتز شده به روش سل- ژل در محیط ژلاتین
%A نوری خرم آبادی, محبوبه سادات
%A کمپانی, احمد
%A علی خرسند زاک
%A منفردی, مجتبی
%J همایش سالانه فیزیک ایران
%D 2015

[Download]