همایش سالانه فیزیک ایران , 2015-08-24

عنوان : ( بررسی پایداری عنصر Si در جداره داخلی نانولوله کربنی به منظور ذخیره سازی هیدروژن )

نویسندگان: سیدوحید حسینی , هادی عربی , احمد کمپانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله، پایداری Si که عنصر هم گروه کربن می باشد در جداره داخلی نانولوله فلزی (6و6) توسط محاسبات تابعی چگالی و به کمک بسته محاسباتی Siesta مورد بررسی قرار گرفت. محاسبات نشان داد که اتم Si میل به واکنش پذیری نسبت به اتم های کربن نداشته و بعد از واهلش در قسمت مرکزی نانولوله قرار می گیرد، که این بدلیل اختلاف الکترونگاتیوی کم آن نسبت به کربن است. همچنین محاسبات نشان داد که نانولوله خالص برای ذخیره سازی هیدروژن داخل آن مطلوب نمی باشد زیرا انرژی قیدی مولکول های هیدروژن در داخل نانولوله مقدار کم 1.53eV- است و با آلایش Si در داخل نانولوله هیدروژن تشکیل پیوند با Si می دهد و انرژی قیدی هیدروژن به مقدار 5.61eV- کاهش می یابد.

کلمات کلیدی

, محاسبات تابعی چگالی, نانولوله های کربنی و جذب هیدروژن.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054549,
author = {حسینی, سیدوحید and عربی, هادی and کمپانی, احمد},
title = {بررسی پایداری عنصر Si در جداره داخلی نانولوله کربنی به منظور ذخیره سازی هیدروژن},
booktitle = {همایش سالانه فیزیک ایران},
year = {2015},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {محاسبات تابعی چگالی، نانولوله های کربنی و جذب هیدروژن.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی پایداری عنصر Si در جداره داخلی نانولوله کربنی به منظور ذخیره سازی هیدروژن
%A حسینی, سیدوحید
%A عربی, هادی
%A کمپانی, احمد
%J همایش سالانه فیزیک ایران
%D 2015

[Download]