دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران , 2015-05-05

عنوان : ( بررسی رفتار لرزهای قابهای بتنی مسلح شده با آلیاژهای حافظه دار شکلی )

نویسندگان: احمد شوشتری , محمدحسین برادران خلخالی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آلیاژ حافظه دار شکلی ٣ یکی از مهمترین مصالح هوشمندی است که در سالهای اخیر مورد مطالعه قرار گرفته است. در این پژوهش قابهای بتنی مسلح شده با آلیاژهای حافظه دار شکلی بررسی می شود. بدین منظور، قاب نمونه هشت طبقهای یک بار با میلگرد معمولی و بار دیگر با میلگرد از جنس آلیاژ حافظهدار شکلی مدلسازی شدهاست. باید افزود، آلیاژهای حافظهدار شکلی در 15 درصد پایین ستونها بهکارگرفته میشود. عملکرد لرزهای این قاب با اعمال شتاب نگاشت مربوط به زلزله مصنوعی با دوره بازگشت 2000 ساله مورد بررسی قرار گرفته است و رفتار سازه از قبیل جابجایی نسبی طبقات، جابجایی باقی مانده طبقات و برش پایه جذب شده توسط سازه مقایسه گردیده است. نتایج بدست آمده نشان میدهد که قاب بتنی مسلح شده با آلیاژهای حافظه دار شکلی قابلیت 85 درصدی بازگشت به شکل اولیه خود پس از تغییر شکل پلاستیک حتی پس از اعمال شتابنگاشتهای شدید را دارد.

کلمات کلیدی

, تحلیل تاریخچه پاسخ غیر خطی, آلیاژ حافظه دار شکلی, قاب بتنی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054560,
author = {شوشتری, احمد and برادران خلخالی, محمدحسین},
title = {بررسی رفتار لرزهای قابهای بتنی مسلح شده با آلیاژهای حافظه دار شکلی},
booktitle = {دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران},
year = {2015},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {تحلیل تاریخچه پاسخ غیر خطی، آلیاژ حافظه دار شکلی، قاب بتنی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی رفتار لرزهای قابهای بتنی مسلح شده با آلیاژهای حافظه دار شکلی
%A شوشتری, احمد
%A برادران خلخالی, محمدحسین
%J دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
%D 2015

[Download]