دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی , 2015-11-12

عنوان : ( ارایه مدلی جهت انتخاب جاذبه های تبلیغات اینترنتی )

نویسندگان: فریبرز رحیم نیا , زهرا رحیمیان فرد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه، اثر به کارگیری جاذبه¬ها در تبلیغات به خوبی شناخته شده ¬است و بازاریابان از آن‌ها برای انتقال اطلاعات به¬¬ مشتریانشان استفاده می‌کنند و تبلیغات اغلب در چارچوبی که مشخص‌کننده جاذبه¬های منطقی یا احساسی است، مطالعه می¬شود. جاذبه¬های منطقی به عنوان تحویل واقعی اطلاعات در مسیر مستقیم به سمت اهدافِ تعیین شده، تعریف شده است و جاذبه‌های احساسی پیامی است که سعی در تحریک احساسات مثبت یا منفی برای ایجاد انگیزه برای خرید دارد. از آنجا که تفاوتِ معنی‌داری بین محیط آفلاین و آنلاین وجود دارد، اثر جاذبه‌های تبلیغاتی در محیط آنلاین باید دوباره بررسی شود. از طرفی ممکن است رفتار خرید افراد در کشورهای مختلف و اثرپذیری آن¬ها از تبلیغات، نسبت به سایر جوامع متفاوت باشد. بنابراین، کشورهای مختلف نظیر ایران نیاز به یک مدل دارند که بر اساس آن، تبلیغ¬کنندگان بتوانند معیار استفاده از جاذبه¬های انتشار آگهی¬های تبلیغاتی در وب را پیدا کنند. در این مقاله مدل مفهومی استفاده از جاذبه‌های منطقی یا احساسی در تبلیغات اینترنتی با توجه به چهار سبک زندگی الکترونیکیِ آگاهی مد، جهت¬گیری اوقات فراغت، درگیری اینترنت و ترجیح خرید الکترونیکی و چهار دسته انگیزه اینترنتی شامل جستجوی اطلاعات، آسودگی، سرگرمی و تعامل اجتماعی، ارایه می‌گردد

کلمات کلیدی

, جاذبه¬های احساسی– جاذبه¬های منطقی, انگیزه¬های اینترنتی – سبک زندگی الکترونیکی , تبلیغات اینترنتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054568,
author = {رحیم نیا , فریبرز and رحیمیان فرد, زهرا},
title = {ارایه مدلی جهت انتخاب جاذبه های تبلیغات اینترنتی},
booktitle = {دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی},
year = {2015},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {جاذبه¬های احساسی– جاذبه¬های منطقی- انگیزه¬های اینترنتی – سبک زندگی الکترونیکی - تبلیغات اینترنتی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارایه مدلی جهت انتخاب جاذبه های تبلیغات اینترنتی
%A رحیم نیا , فریبرز
%A رحیمیان فرد, زهرا
%J دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
%D 2015

[Download]