اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی،منابع طبیعی ومحیط زیست ایران , 2015-10-03

عنوان : ( جنبه¬‌‌‌ها و روش¬های مختلف مدیریت غیرشیمیایی علف‌های‌هرز در بوم¬نظام¬های زراعی )

نویسندگان: سرور خرم دل , عاطفه قلیزادگان احسان آباد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بشر از شروع کشاورزی تاکنون همواره برای کاهش خسارت علف¬های¬هرز در تلاش بوده و برای مبارزه با آنها دوره¬های متعددی را پشت سرگذاشته است. امروزه علف¬کش¬‌‌‌های شیمیایی یکی از نهاده¬های مهم و ضروری برای کنترل در کشورهای پیشرفته محسوب شده و بخش قابل توجهی از عملکرد محصولات زراعی این کشور‌‌‌ها مرهون مصرف این نهاده شیمیایی است. قبل از کشف و ظهور علف‌کش‌ها، کشاورزان قرن‌‌‌‌ها از روش‌های کنترل غیرشیمیایی برای مدیریت علف‌های‌هرز استفاده می‌کردند. علی¬رغم برخی مشکلات زیست¬محیطی که برای علف¬کش¬‌‌‌ها وجود دارد، این ترکیبات هنوز هم به عنوان یکی از اجزاء مهم مدیریت تلفیقی علف-های¬هرز در جهان مورد استفاده قرار می¬گیرند. ولی سعی بر آن است که با روش¬های مختلفی مانند کاهش مصرف آن¬ها، ارزیابی مخاطرات زیست¬محیطی و انتخاب علف¬کش¬های کم خطر، استفاده از گیاهان زراعی مقاوم به علف¬کش¬های کم خطرتر، استفاده از روش های تلفیقی و همچنین توجه بیشتر به علف¬کش¬های مخلوط، مقدار مصرف و پیامد های سوء زیست¬محیطی علف¬کش¬‌‌‌ها کاهش یابد. کاربرد وسیع علف‌کش‌‌‌‌ها موجب جلوگیری از بهبود سایر روش‌های مدیریت علف‌های‌هرز گردید. مشکلات زیست-محیطی ناشی از کاربرد بی¬رویه علف‌کش‌ها، ظهور پدیده مقاومت علف‌های¬هرز به علف‌کش‌ها، توسعه گونه‌های مهاجم و همچنین تقاضا برای محصولات سالم از جمله مواردی است که سبب شده مدیریت غیرشیمیایی علف‌های‌هرز مورد توجه قرار گیرد و در این مقاله سعی شده است انواع روش‌های کنترل غیرشیمیایی علف‌های‌هرز مطرح گردد.

کلمات کلیدی

, علف¬هرز, کنترل غیرشیمیایی, گونه مهاجم, مدیریت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054575,
author = {خرم دل, سرور and قلیزادگان احسان آباد, عاطفه},
title = {جنبه¬‌‌‌ها و روش¬های مختلف مدیریت غیرشیمیایی علف‌های‌هرز در بوم¬نظام¬های زراعی},
booktitle = {اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی،منابع طبیعی ومحیط زیست ایران},
year = {2015},
location = {Tehran, ايران},
keywords = {علف¬هرز، کنترل غیرشیمیایی، گونه مهاجم، مدیریت علف¬هرز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T جنبه¬‌‌‌ها و روش¬های مختلف مدیریت غیرشیمیایی علف‌های‌هرز در بوم¬نظام¬های زراعی
%A خرم دل, سرور
%A قلیزادگان احسان آباد, عاطفه
%J اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی،منابع طبیعی ومحیط زیست ایران
%D 2015

[Download]