کنفرانس فیزیک ایران 1394 , 2015-08-24

عنوان : ( بررسی خواص الکترونی، فونونی وگرمایی گرافن وآلفاگرافاین با محاسبات اصول اولیه )

نویسندگان: محمود رضائی رکن آبادی , سمانه جمعه پور زاوه , سید محسن مدرسی سریزدی , تکتم مرشدلو ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دراین مقاله، خواص الکترونی، فونونی و گرمایی گرافن وآلفا گرافاین بر مبنای نظریه ی تابعی چگالی و تقریب شبه هماهنگ مورد بررسی قرار گرفته است. نمودارهای ساختار نواری الکترونی، چگالی حالت‌های جزیی و کلی و پاشندگی فونونی برای هر دو ساختار در راستای بیشترین تقارن در منطقه¬ی بریلوین رسم و آنالیز شده است. نتایج بدست آمده در توافق خوبی با نتایج سایرین می باشد گرمای ویژه در حجم ثابت برای هر دو ساختار با استفاده از نتایج فونونی و با کاربرد تقریب شبه هماهنگ محاسبه گردید. بر طبق نتایج بدست آمده گرافن و آلفا گرافاین هر دو دارای خاصیت شبه فلزی با گاف انرژی صفر می باشند. در طیف پراکندگی فونونی، فرکانس فونونی منفی که نشان دهنده¬ی ناپایداری این سیستم ها باشد مشاهده نشد. از طرفی به دلیل هموارتر بودن طیف پراکندگی فونونی آلفا گرافاین نسبت به گرافن سرعت انتقال گرما در آلفا گرافاین کم‌تر است. در نهایت گرمای ویژه در حجم ثابت گرافن کمتر از آلفاگرافاین بدست آمد.

کلمات کلیدی

, محاسبات اصول اولیه, نظریه تابعی چگالی, گرافن, آلفا گرافاین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054579,
author = {رضائی رکن آبادی, محمود and جمعه پور زاوه, سمانه and مدرسی سریزدی, سید محسن and مرشدلو, تکتم},
title = {بررسی خواص الکترونی، فونونی وگرمایی گرافن وآلفاگرافاین با محاسبات اصول اولیه},
booktitle = {کنفرانس فیزیک ایران 1394},
year = {2015},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {محاسبات اصول اولیه-نظریه تابعی چگالی- گرافن- آلفا گرافاین},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی خواص الکترونی، فونونی وگرمایی گرافن وآلفاگرافاین با محاسبات اصول اولیه
%A رضائی رکن آبادی, محمود
%A جمعه پور زاوه, سمانه
%A مدرسی سریزدی, سید محسن
%A مرشدلو, تکتم
%J کنفرانس فیزیک ایران 1394
%D 2015

[Download]