پنجمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران فلسفه تربیت دینی و اخلاقی , 2014-05-21

عنوان : ( مبانی تعلیم و تربیتِ تکلیف گرا )

نویسندگان: مصطفی امه طلب , محمود سعیدی رضوانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بر این، فلسفهء مورد نظر ما، باید بطور توأم مبتنی بر علوم طبیعی و علوم وحیانی و استدلال عقلی باشد و در برخی حوزه ها و موارد نیز از واژهء «نمی دانم» استفاده کند. فلسفهء مورد نظر ما باید تواضع علمی دانشمندان بزرگ علوم طبیعی در ابراز نادانی یا دستور دینی برای بی ادعایی در آنچه که به آن علم ندارد، را رویکرد اصلی خود قرار دهد. اگر چنین فلسفه ای پدیدار شود، می تواند مبنای فلسفهء تعلیم و تربیت تکلیف گرا قرار گیرد. مراد از «تکلیف گراییِ تعلیم تربیت» آن است که در هدف گذاری ها و اتخاذ روش های دستیابی به اهداف، همواره به انسان به عنوان مخلوقی نگاه شده که باید به عبدِ خالقش تبدیل شود و برای انجام تکالیف فردی و اجتماعی که دین بر عهده اش می گذارد، تربیت گردد.

کلمات کلیدی

, تربیت دینی, تربیت تکلیف‌گرا, منابع
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054581,
author = {مصطفی امه طلب and سعیدی رضوانی, محمود},
title = {مبانی تعلیم و تربیتِ تکلیف گرا},
booktitle = {پنجمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران فلسفه تربیت دینی و اخلاقی},
year = {2014},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {تربیت دینی، تربیت تکلیف‌گرا، منابع وحیانی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مبانی تعلیم و تربیتِ تکلیف گرا
%A مصطفی امه طلب
%A سعیدی رضوانی, محمود
%J پنجمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران فلسفه تربیت دینی و اخلاقی
%D 2014

[Download]