سومین کنفرانس مددکاری اجتماعی ایران- امور اجتماعی در برنامه ششم توسعه , 2014-09-03

عنوان : ( مقایسه طلاق عاطفی در افراد درونگرا و برونگرا )

نویسندگان: فائزه صلایانی , محمدجواد اصغری ابراهیم آباد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش حاضر به منظور مقایسه

کلمات کلیدی

, طلاق عاطفی, درون گرا, برونگرا, دانشجویان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054585,
author = {صلایانی, فائزه and اصغری ابراهیم آباد, محمدجواد},
title = {مقایسه طلاق عاطفی در افراد درونگرا و برونگرا},
booktitle = {سومین کنفرانس مددکاری اجتماعی ایران- امور اجتماعی در برنامه ششم توسعه},
year = {2014},
location = {گناباد, ايران},
keywords = {طلاق عاطفی، درون گرا، برونگرا، دانشجویان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه طلاق عاطفی در افراد درونگرا و برونگرا
%A صلایانی, فائزه
%A اصغری ابراهیم آباد, محمدجواد
%J سومین کنفرانس مددکاری اجتماعی ایران- امور اجتماعی در برنامه ششم توسعه
%D 2014

[Download]