مدیریت سازمان های دولتی, دوره (3), شماره (9), سال (2015-3) , صفحات (71-90)

عنوان : ( مطالعه اکتشافی مولفه‌ها و ابعاد رفتار مرشدانه از دیدگاه مدیران صنعت نفت )

نویسندگان: مریم احمدی زهرانی , شمس الدین ناظمی , فریبرز رحیم نیا , سعید مرتضوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در دهه‌ی اخیر مرشدیت به‌عنوان نوع جدیدی از آموزش و توسعه منابع انسانی مورد توجه قرار گرفته، از این رو تئوری مرشدیت با تأکید بر نقش مدیر به‌عنوان مرشد، ادعا می‌کند که مرشدیت در سازمان به‌عنوان پدیده‌ای ممکن و واقعی پذیرفته شده است. این پژوهش به منظور مطالعه اکتشافی مولفه‌ها و ابعاد رفتار مرشدانه از دیدگاه مدیران صنعت نفت انجام گرفته است. بدین منظور با استفاده از رویکرد تحلیل محتوا با 20 نفر از مدیران شرکت پالایش نفت اصفهان مصاحبه عمیق صورت گرفت. نتایج حاصل از مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته در قالب مضامین دسته‌بندی شدند که با توجه به آنها ابعاد رفتار مرشدانه مدیران به پنج رفتار همنوایانه، رفتار کمال‌گرایانه، رفتار خودمدیرانه، رفتار نقش‌مدارانه و رفتار اثرگذارانه طبقه‌بندی شدند که هرکدام از این رفتارها خود از مفاهیم دیگری تشکیل شده‌اند. درواقع، یافته‌های حاصل از این پژوهش، با ارائه ابعاد و مولفه‌های رفتار مرشدانه از دیدگاه مدیران زمینه بسط این حوزه در مطالعات سازمانی را فراهم می‌سازد و زمینه‌ساز افزایش این گونه رفتارها در سازمان‌هامی‌گردد.

کلمات کلیدی

, رفتار مرشدانه مدیران, رفتار همنوایانه, رفتار کمال‌گرایانه, رفتار نقش‌مدارانه, رفتار اثرگذارانه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1054586,
author = {احمدی زهرانی, مریم and ناظمی, شمس الدین and رحیم نیا , فریبرز and مرتضوی, سعید},
title = {مطالعه اکتشافی مولفه‌ها و ابعاد رفتار مرشدانه از دیدگاه مدیران صنعت نفت},
journal = {مدیریت سازمان های دولتی},
year = {2015},
volume = {3},
number = {9},
month = {March},
issn = {2322-522x},
pages = {71--90},
numpages = {19},
keywords = {رفتار مرشدانه مدیران، رفتار همنوایانه، رفتار کمال‌گرایانه، رفتار نقش‌مدارانه، رفتار اثرگذارانه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه اکتشافی مولفه‌ها و ابعاد رفتار مرشدانه از دیدگاه مدیران صنعت نفت
%A احمدی زهرانی, مریم
%A ناظمی, شمس الدین
%A رحیم نیا , فریبرز
%A مرتضوی, سعید
%J مدیریت سازمان های دولتی
%@ 2322-522x
%D 2015

[Download]