همایش ملی راهکارهای تحقق سبک زندگی اسلامی , 2014-06-20

عنوان : ( بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای مثبت اندیشی با تاکید بر آیات قرآن بر شادکامی دختران بی سرپرست )

نویسندگان: حمیده شعفی , محمدجواد اصغری ابراهیم آباد , پرویز زینلی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054643,
author = {حمیده شعفی and اصغری ابراهیم آباد, محمدجواد and پرویز زینلی},
title = {بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای مثبت اندیشی با تاکید بر آیات قرآن بر شادکامی دختران بی سرپرست},
booktitle = {همایش ملی راهکارهای تحقق سبک زندگی اسلامی},
year = {2014},
location = {بجنورد, ايران},
keywords = {مهارت های مثبت اندیشی، آیات قرآن، شادکامی، دختران بی سرپرست},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای مثبت اندیشی با تاکید بر آیات قرآن بر شادکامی دختران بی سرپرست
%A حمیده شعفی
%A اصغری ابراهیم آباد, محمدجواد
%A پرویز زینلی
%J همایش ملی راهکارهای تحقق سبک زندگی اسلامی
%D 2014

[Download]