همایش ملی پژوهش های نوین در علوم و صنایع کشاورزی , 2015-02-25

عنوان : ( مروری بر کاربرد انواع خلاء و ترکیب گازهای مختلف در بسته بندی گوشت به روش اتمسفر اصلاح شده )

نویسندگان: اعظم شریف پورلاطانی , مهدی وریدی , محمدجواد وریدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بسته بندی به روش اصلاح اتمسفر، حذف و یا جایگزینی فضای اطراف محصول، قبل از دربندی با پوششهای مناسب میباشد. این روش در سالهای اخیر در خصوص بسته بندی انواع گوشت توسعه یافته است و باعث افزایش قابلیت ماندگاری گوشت با حفظ کیفیت آن میگردد. وجود هوا، خلاء و یا ترکیب گازهای مختلف در اطراف محصول میتواند بر خصوصیات کیفی آن خصوصاً رنگ، اکسیداسیون چربی و قابلیت ماندگاری اثرات متفاوتی داشته باشد. در این مطالعه به بررسی جدیدترین دست آوردهای اصلاح اتمسفر بسته، پرداخته شده است. یافتههای این مقاله نشان میدهد: مهمترین گازهایی که در اصلاح اتمسفر به کار میروند شامل: اکسیژن، نیتروژن، کربندیاکسید و در سالهای اخیر، کربنمونوکسید است. نوآوری در تکنولوژی بستهبندی با ارائه انواع جدید بستهبندی نظیر وکیوم اِسکین، تعیین ترکیب بهینهی اتمسفر و بهبود خصوصیات بسته، منجر به ارتقاء کیفیت و افزایش عمر نگهداری محصول شده است. قطعاً با توجه به وجود متغییرهای متعدد از جمله زنجیره سرما، نوع گوشت، خصوصیات فیزیکوشیمیایی و میکروبی مادهی اولیه، هزینههای تولید، نگرانیهای زیست محیطی، زمان ماندگاری، و تامین نظر مشتریان باید تحقیقات در این خصوص تا رسیدن به پاسخ جامعی برای هر محصول ادامه یابد.

کلمات کلیدی

, بسته بندی, اتمسفر اصلاح شده, خلاء, ترکیب گاز, گوشت قرمز.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054644,
author = {شریف پورلاطانی, اعظم and وریدی, مهدی and وریدی, محمدجواد},
title = {مروری بر کاربرد انواع خلاء و ترکیب گازهای مختلف در بسته بندی گوشت به روش اتمسفر اصلاح شده},
booktitle = {همایش ملی پژوهش های نوین در علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2015},
location = {آزاد شهر, ايران},
keywords = {بسته بندی، اتمسفر اصلاح شده، خلاء، ترکیب گاز، گوشت قرمز.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مروری بر کاربرد انواع خلاء و ترکیب گازهای مختلف در بسته بندی گوشت به روش اتمسفر اصلاح شده
%A شریف پورلاطانی, اعظم
%A وریدی, مهدی
%A وریدی, محمدجواد
%J همایش ملی پژوهش های نوین در علوم و صنایع کشاورزی
%D 2015

[Download]