پژوهش در دین و سلامت, دوره (2), شماره (2), سال (2016-6)

عنوان : ( ارتباط نگرش مذهبی با میزان رضایت زناشویی، سلامت روانشناختی و تاب آوری در کارمندان زندان )

نویسندگان: سیّدمحمدمهدی مشیریان فراحی , محمدجواد اصغری ابراهیم آباد , سیده مریم مشیریان فراحی , شمیم رزاقی کاشانی , حامد توکلی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارتباط نگرش مذهبی با میزان رضایت زناشویی، سلامت روانشناختی و تاب آوری در کارمندان زندان

کلمات کلیدی

, ارتباط نگرش مذهبی با میزان رضایت زناشویی, سلامت روانشناختی و تاب آوری در کارمندان زندان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1054648,
author = {مشیریان فراحی, سیّدمحمدمهدی and اصغری ابراهیم آباد, محمدجواد and مشیریان فراحی, سیده مریم and رزاقی کاشانی, شمیم and توکلی, حامد},
title = {ارتباط نگرش مذهبی با میزان رضایت زناشویی، سلامت روانشناختی و تاب آوری در کارمندان زندان},
journal = {پژوهش در دین و سلامت},
year = {2016},
volume = {2},
number = {2},
month = {June},
issn = {2383-4331},
keywords = {ارتباط نگرش مذهبی با میزان رضایت زناشویی، سلامت روانشناختی و تاب آوری در کارمندان زندان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارتباط نگرش مذهبی با میزان رضایت زناشویی، سلامت روانشناختی و تاب آوری در کارمندان زندان
%A مشیریان فراحی, سیّدمحمدمهدی
%A اصغری ابراهیم آباد, محمدجواد
%A مشیریان فراحی, سیده مریم
%A رزاقی کاشانی, شمیم
%A توکلی, حامد
%J پژوهش در دین و سلامت
%@ 2383-4331
%D 2016

[Download]