چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران , 2015-09-07

عنوان : ( اثر کاربرد اسید هومیک بر فراهمی فسفر در طی زمان در خاک )

نویسندگان: علیرضا آستارائی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

استفاده مستمر از کودهای فسفری می تواند بر تغذیه گیاه و آلودگی محیط زیست تاثیر گذار باشد. از این رو هدف از این مطالعه تاثیر اسید هومیک بر فراهمی فسفر کودهای فسفری در طی زمان بود، بنابراین با توجه به اهمیت روز افزون این عنصر، پژوهشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با تیمار سوپر فسفات تریپل در دو سطح (صفر و 30 کیلو گرم بر هکتار) و اسید هومیک در دو سطح (صفر و 100 میلی گرم) با 8 تکرار در دو فاصله زمانی 7 و 28 روز در شرایط آزمایشگاهی انجام شد. نتایج نشان داد که کاربرد اسید هومیک می تواند باعث افزایش فراهمی فسفر شود.

کلمات کلیدی

, فراهمی فسفر, اسید هومیک, سوپر فسفات تریپل, فواصل زمانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054653,
author = {آستارائی, علیرضا},
title = {اثر کاربرد اسید هومیک بر فراهمی فسفر در طی زمان در خاک},
booktitle = {چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران},
year = {2015},
location = {رفسنجان, ايران},
keywords = {فراهمی فسفر، اسید هومیک، سوپر فسفات تریپل، فواصل زمانی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر کاربرد اسید هومیک بر فراهمی فسفر در طی زمان در خاک
%A آستارائی, علیرضا
%J چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران
%D 2015

[Download]