کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی، محیط زیست و گردشگری , 2015-09-16

عنوان : ( انتخاب معیارهای مناسب جهت توسعه فضای سبز شهری با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه موردی شهر مشهد) )

نویسندگان: حانیه حکیمیان - دانشجوی دانشگاه بیرجند , سید سعیدرضا احمدی زاده - عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند , مرتضی اکبری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

توجه به فضای سبز و پارک‌های شهری به عنوان بخش زنده شهر و همچنین لزوم مکان‌گزینی صحیح آن‌ها امری بدیهی است اما تعیین معیارهای تاثیرگذار در این فرایند با توجه به کثرت مقالات موجود در این زمینه کاری دشوار و زمان‌بر به نظر می‌رسد. در این مقاله سعی بر آن بوده است تا با نقد و بررسی مطالعات و پژوهش‌هایی که در دهه اخیر در داخل و خارج از کشور در زمینه مکان‌یابی فضای سبز شهری با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی صورت گرفته‌اند و همچنین در نظر گرفتن شرایط کنونی شهر مشهد، معیارهای مناسب جهت مکان‌یابی فضاهای سبز آتی شهر مشهد تعیین شوند. در ادامه با نظرسنجی پرسشنامه‌ای از کارشناسان، اقدام به تعیین اولویت معیارهای انتخایی گردید. با توجه به نتایج مطالعه، معیار آلودگی هوا با وزن 37/0، معیار حوزه نفوذ پارک‌های موجود با وزن 27/0، تراکم جمعیت با وزن 2/0، دسترسی به راه‌ها با وزن 08/0، فاصله از مراکز آموزشی با وزن 03/0 و فاصله از مراکز فرهنگی با وزن 02/0 به ترتیب اولویت به عنوان معیارهای پیشنهادی ارائه می‌گردند.

کلمات کلیدی

, تحلیل سلسله مراتبی, فضای سبز شهری, شهر مشهد, مکان‌یابی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054655,
author = {حانیه حکیمیان - دانشجوی دانشگاه بیرجند and سید سعیدرضا احمدی زاده - عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند and اکبری, مرتضی},
title = {انتخاب معیارهای مناسب جهت توسعه فضای سبز شهری با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه موردی شهر مشهد)},
booktitle = {کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی، محیط زیست و گردشگری},
year = {2015},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {تحلیل سلسله مراتبی، فضای سبز شهری، شهر مشهد، مکان‌یابی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T انتخاب معیارهای مناسب جهت توسعه فضای سبز شهری با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه موردی شهر مشهد)
%A حانیه حکیمیان - دانشجوی دانشگاه بیرجند
%A سید سعیدرضا احمدی زاده - عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند
%A اکبری, مرتضی
%J کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
%D 2015

[Download]