نوزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران و نهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور , 2015-12-17

عنوان : ( تفسیر داده هایIP-RS به کمک اطلاعات زمین¬شناسی و کانی¬سازی در منطقه اکتشافی فریزی (بخش B)، شمال غرب مشهد )

نویسندگان: محمدرضا کاظم پور , محمدرضا حیدریان شهری , آزاده ملکزاده شفارودی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کانی¬سازی رگه¬ای سرب، روی و مس، منطقه فریزی، در شمال شرق ایران و در 54 کیلومتری شمال غرب مشهد قرار دارد. این منطقه از نظر تقسیمات ساختاری در زون ساختاری بینالود قرار دارد. زمین شناسی منطقه شامل سنگ¬های دگرگونی به سن تریاس¬ است. کانی¬سازی کنترل گسلی داشته و به صورت رگه ای با روند عمدتا شمال شرق-جنوب غرب، و شیب 45-10 درجه در جهت جنوب شرق است. کانی های اولیه کوارتز، گالن، کالکوپیریت، پیریت و کانی های ثانویه کوولیت، هماتیت، گوتیت، لیمونیت، مالاکیت و آزوریت است. عملیات IP/RS جهت بررسی موقعیت وگسترش عمقی رگه ها در 3 بخش A، B و C انجام شده است. بخش B از نقطه نظر کانی سازی نسبت به بخش های دیگر مهمتر است. در این مطالعه بخش B بررسی می شود. در محل زون های گوسان نقشه شارژابیلیته افزایش نشان می دهد. شبه مقطع واقع بر زون شارژابیلیته بالا نیز ناهنجاری بالایی نشان داده است.علی رغم توصیه شفاهی به شرکت لیان کاوان کانیها و اکتشاف در خصوص احتمال نا هنجاری کاذب به دلیل وجود زغال در سنگ میزبان در خارج از منطقه کانی سازی حفاری اکتشافی بر روی نا هنجاری شبه مقطع انجام گردید. مطالعه مغزه ها بر روی ناهنجاری بالای شبه مقاطع وجود کربن در شیل میزبان را تایید کرد. کربن این شیل های سیاه منبع ناهنجاری شارژابیلیته بالای دروغین در شبه مقاطع می باشد. مقاومت ویژه در روی واحدهای ماسه سنگ دگرگونی، اسلیت و فیلیت نوسانات کمی نشان می دهد.

کلمات کلیدی

, کانی سازی رگه ای؛ سرب, روی و مس؛ IP/RS؛ فریزی؛ شمال غرب مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054657,
author = {کاظم پور, محمدرضا and حیدریان شهری, محمدرضا and ملکزاده شفارودی, آزاده},
title = {تفسیر داده هایIP-RS به کمک اطلاعات زمین¬شناسی و کانی¬سازی در منطقه اکتشافی فریزی (بخش B)، شمال غرب مشهد},
booktitle = {نوزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران و نهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کانی سازی رگه ای؛ سرب، روی و مس؛ IP/RS؛ فریزی؛ شمال غرب مشهد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تفسیر داده هایIP-RS به کمک اطلاعات زمین¬شناسی و کانی¬سازی در منطقه اکتشافی فریزی (بخش B)، شمال غرب مشهد
%A کاظم پور, محمدرضا
%A حیدریان شهری, محمدرضا
%A ملکزاده شفارودی, آزاده
%J نوزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران و نهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
%D 2015

[Download]