همایش ملی پژوهش های نوین در مدیریت منابع طبیعی , 2015-04-16

عنوان : ( آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی مرتعی حوزه آبخیز سیدان با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای )

نویسندگان: محمد فرزام , هانیه آشوری , عادل سپهر , محبوبه نیک اقبال ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تغییرات پوشش گیاهی اراضی مرتعی حوضه آبخیز سیدان به کمک تصاویر ماهواره لندست سنجنده MSS (1984) و TM(2003) تعیین گردید. جهت پردازش اولیه مربوط به تصحیحات هندسی، اتمسفری و رادیومتریک تصاویر، از نرم افزارENVI و جهت پایش تغییرات از برنامه مدل‌ساز تغییرات زمین (LCM) نرم افزار Idrisi Selva17 استفاده شد. کاربری اراضی سالهای 1984 و 2003 با الگوریتم حداکثر احتمال در چارچوب طبقه‌بندی نظارت شده تهیه شد. نتایج حاکی از آن است که استفاده از فناوری سنجش از دور می‌تواند قابلیت دستیابی به اطلاعات کاربری اراضی را ارتقا دهد. همچنین مقایسه و پایش تغییرات کاربری نشان داد که در فاصله زمانی سال‌های 1984 تا 2003 میلادی مناطق جنگلی و مرتعی بیشترین تغییرات منفی و اراضی بایر بیشترین تغییرات مثبت را داشته‌اند. این امر را می‌توان در ابتدا ناشی از روند تبدیل این نوع کاربری‌ها به سمت توسعه دیم‌زارها و رفته رفته گرایش به سمت رها شدن این اراضی دانست. همچنین افزایش جمعیت بهره‌بردار و قطع درختان را می‌توان از علل کاهش اراضی جنگلی بیان نمود.

کلمات کلیدی

, تغییرات کاربری اراضی , طبقه بندی نظارت شده , حداکثر احتمال, برنامه LCM
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054684,
author = {فرزام, محمد and آشوری, هانیه and سپهر, عادل and محبوبه نیک اقبال},
title = {آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی مرتعی حوزه آبخیز سیدان با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای},
booktitle = {همایش ملی پژوهش های نوین در مدیریت منابع طبیعی},
year = {2015},
location = {ملایر, ايران},
keywords = {تغییرات کاربری اراضی ، طبقه بندی نظارت شده ، حداکثر احتمال، برنامه LCM},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی مرتعی حوزه آبخیز سیدان با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای
%A فرزام, محمد
%A آشوری, هانیه
%A سپهر, عادل
%A محبوبه نیک اقبال
%J همایش ملی پژوهش های نوین در مدیریت منابع طبیعی
%D 2015

[Download]