ششمین همایش ملی مرتع و مرتعداری ایران , 2015-09-08

عنوان : ( مقایسه برخی الگوریتم های طبقه بندی نظارت شده تصاویر ماهواره ای در تهیه نقشه کاربری اراضی حوزه آبخیز سیدان مرودشت )

نویسندگان: هانیه آشوری , محمد فرزام , عادل سپهر , محبوبه نیک اقبال ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دسترسی بهنگام از وضعیت پوشش اراضی یکی از مبانی برنامه ریزی و مدیریت منابع طبیعی است. با توجه به اینکه از روش های مختلف طبقه بندی برای تهیه نقشه کاربری و پوشش اراضی استفاده می شود در نتیجه ارزیابی و مقایسه روش های مختلفطبقه بندی به منظور ... بیشترین دقت و الگوریتم حداقل فاصله از میانگین با صحت کلی 84/76% و ضریب کاپای 0/8037 دارای کمترین صحت در تهیه نقشه کاربری اراضی در منطقه مورد مطالعه است.

کلمات کلیدی

, ماشین های بردار پشتیبان, لندست 8, فاصله ماهالانویی, حداکثر احتمال, حداقل فاصله
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054686,
author = {آشوری, هانیه and فرزام, محمد and سپهر, عادل and محبوبه نیک اقبال},
title = {مقایسه برخی الگوریتم های طبقه بندی نظارت شده تصاویر ماهواره ای در تهیه نقشه کاربری اراضی حوزه آبخیز سیدان مرودشت},
booktitle = {ششمین همایش ملی مرتع و مرتعداری ایران},
year = {2015},
location = {ساری, ايران},
keywords = {ماشین های بردار پشتیبان، لندست 8، فاصله ماهالانویی، حداکثر احتمال، حداقل فاصله},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه برخی الگوریتم های طبقه بندی نظارت شده تصاویر ماهواره ای در تهیه نقشه کاربری اراضی حوزه آبخیز سیدان مرودشت
%A آشوری, هانیه
%A فرزام, محمد
%A سپهر, عادل
%A محبوبه نیک اقبال
%J ششمین همایش ملی مرتع و مرتعداری ایران
%D 2015

[Download]