دهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی , 2015-08-19

عنوان : ( تقریب توزیع ها با استفاده از توزیع لمبدای تعمیم یافته )

نویسندگان: الهه کدخدا , مرتضی محمدی , غلامرضا محتشمی برزادران ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برازش یک توزیع مناسب به یک مجموعه داده، یکی از مهمترین مسائل کاربردی در آمار و احتمال است. در این مقاله پس از معرفی توزیع لمبدای تعمیم¬یافته قابلیت انعطاف پذیری زیاد این توزیع را نسبت به برازش به توزیع های پیوسته پرکاربرد مورد بررسی قرار می دهیم و نتایج تقریب توزیع ها با استفاده از روش برآورد گشتاورها و روش درستنمایی ماکسیمم را مقایسه خواهیم کرد.

کلمات کلیدی

, توزیع لمبدای تعمیم یافته, برآورد پارامترها, تقریب توزیع ها,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054699,
author = {کدخدا, الهه and مرتضی محمدی and محتشمی برزادران, غلامرضا},
title = {تقریب توزیع ها با استفاده از توزیع لمبدای تعمیم یافته},
booktitle = {دهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی},
year = {2015},
location = {یزد, ايران},
keywords = {توزیع لمبدای تعمیم یافته، برآورد پارامترها، تقریب توزیع ها،},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تقریب توزیع ها با استفاده از توزیع لمبدای تعمیم یافته
%A کدخدا, الهه
%A مرتضی محمدی
%A محتشمی برزادران, غلامرضا
%J دهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی
%D 2015

[Download]