اندیشه آماری, دوره (18), شماره (2), سال (2014-1) , صفحات (1-7)

عنوان : ( وابستگی دمی برای میانگین موزون دو تابع مفصل )

نویسندگان: محمد امینی , هادی جباری نوقابی , مهلا قاسم نژادفرسنگی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله خواص میانگینهای موزون توانی؛ حسابی؛ هندسی و هارمونیک دو تابع مفصل را بررسی می کنیم.

کلمات کلیدی

, تابع مفصل؛ میانگین توانی؛ میانگین حسابی؛ اندازه وابستگی دمی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1054709,
author = {امینی, محمد and جباری نوقابی, هادی and قاسم نژادفرسنگی, مهلا},
title = {وابستگی دمی برای میانگین موزون دو تابع مفصل},
journal = {اندیشه آماری},
year = {2014},
volume = {18},
number = {2},
month = {January},
issn = {1026-8944},
pages = {1--7},
numpages = {6},
keywords = {تابع مفصل؛ میانگین توانی؛ میانگین حسابی؛ اندازه وابستگی دمی،},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T وابستگی دمی برای میانگین موزون دو تابع مفصل
%A امینی, محمد
%A جباری نوقابی, هادی
%A قاسم نژادفرسنگی, مهلا
%J اندیشه آماری
%@ 1026-8944
%D 2014

[Download]