همایش ملی معماری، شهرسازی و توسعه پایدار با محوریت از معماری بومی تا شهر پایدار , 2013-12-26

عنوان : ( سنجش سواد الکترونیکی و مشارکت شهروندان برای توسعه کیوسک های خدمات الکترونیکی در کلانشهر مشهد )

نویسندگان: فرناز دخانچی , محمد مهرآیین , علیرضا ترکاشون ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این پژوهش ضمن شناخت بستر های مناسب الگوی کیوسک اطلاعاتی و تحلیل سهم مشارکتی شهروندان در خدمات شهری کلان شهر مشهد، به تدوین شاخص های عملکردی و آنالیز جایگاه سواد اطلاعاتی شهروندان به عنوان یکی از شاخصه های 1ICT در مدیریت خدمات شهری میپردازد.ارزیابی شاخصه های طرح با توجه به مفروضات و تقسیم بندی مناطق شهری در حوزه پژوهشی به روش مطالعاتی انجام گردیده است و در خاتمه سه منطقه مهم شهری که آمادگی اجرایی نخست را دارند مشخص گردیده اند

کلمات کلیدی

, سواداطلاعاتی, مشارکت شهروندان, کیوسک های اطلاعاتی, مدیریت شهری, ICT
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054721,
author = {دخانچی, فرناز and مهرآیین, محمد and علیرضا ترکاشون},
title = {سنجش سواد الکترونیکی و مشارکت شهروندان برای توسعه کیوسک های خدمات الکترونیکی در کلانشهر مشهد},
booktitle = {همایش ملی معماری، شهرسازی و توسعه پایدار با محوریت از معماری بومی تا شهر پایدار},
year = {2013},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {سواداطلاعاتی،مشارکت شهروندان،کیوسک های اطلاعاتی،مدیریت شهری، ICT},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T سنجش سواد الکترونیکی و مشارکت شهروندان برای توسعه کیوسک های خدمات الکترونیکی در کلانشهر مشهد
%A دخانچی, فرناز
%A مهرآیین, محمد
%A علیرضا ترکاشون
%J همایش ملی معماری، شهرسازی و توسعه پایدار با محوریت از معماری بومی تا شهر پایدار
%D 2013

[Download]