برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054723,
author = {Azarmi, Hamide and Kamyabi Gol, Rajab Ali and Janfada, Mohammad},
title = {Pseudoframe Multiresolution Structure on the Space},
booktitle = {چهارمین سمینار آنالیز هارمونیک و کاربردها},
year = {2016},
location = {تهران, IRAN},
keywords = {Hilbert A-module; pseudoframe; multiresolution structure; affine frame},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T Pseudoframe Multiresolution Structure on the Space
%A Azarmi, Hamide
%A Kamyabi Gol, Rajab Ali
%A Janfada, Mohammad
%J چهارمین سمینار آنالیز هارمونیک و کاربردها
%D 2016

[Download]