نهمین کنگره علوم باغبانی ایران , 2016-01-25

عنوان : ( مقایسه خصوصیات فنوتیپی و فیزیکوشیمیایی 9 توده بومی شنبلیله ایرانی )

نویسندگان: هدی صائب داودلی , مجید عزیزی ارانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور ارزیابی صفات فنوتیپی فیزیکوشیمیایی 9 توده شنبلیله ایرانی، آزمایشی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در مزرعه آموزشی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1394 انجام گرفت. تیمارهای آزمایش شامل توده شنبلیله در 9 سطح( یزد، کرمان، بیرجند، شیراز، مشهد، اصفهان، کلات، نیشابور وتهران) با 3 تکرار بودند. بذور بومی شنبلیله پس از جمع آوری وشناسایی در کرتهایی به ابعاد 1/5 در 2 متر کشت شدند. جهت بررسی صفات از هر کرت، 3 گیاه انتخاب گردید وصفات کمی وکیفی از جمله طول و عرض برگ، تعداد برگ ، وز ن تر و... ومیزان قند، کلروفیل و فعالیت آنتی اکسیدانتی ارزیابی گردید. نتایج نشان داد که تودههای شنبلیله مورد بررسی از نظر اغلب صفات ارزیابی شده در سطح احتمال 1 درصد با یکدیگر اختلاف معنی داری داشتند. عملکرد تودها بین 1/94 الی 17/20 گرم وزن تردرهر بوته متغیر بود ودر بین تودهها، اصفهان با دارا بودن بیشترین وزن تر اندام هوایی، طول ریشه واندام هوایی ، تعداد برگ، طول میانگره، سطح برگ، تعداد شاخهی جانبیوتعداد گره به عنوان توده شاخص معرفی شد که میتوان در برنامه های اصلاحی آینده در راستای بهبود مواد موثره مورد استفاده قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, توده, شنبلیله, قند, کلروفیل, فعالیت آنتی اکسیدانتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054727,
author = {صائب داودلی, هدی and عزیزی ارانی, مجید},
title = {مقایسه خصوصیات فنوتیپی و فیزیکوشیمیایی 9 توده بومی شنبلیله ایرانی},
booktitle = {نهمین کنگره علوم باغبانی ایران},
year = {2016},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {توده، شنبلیله، قند، کلروفیل، فعالیت آنتی اکسیدانتی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه خصوصیات فنوتیپی و فیزیکوشیمیایی 9 توده بومی شنبلیله ایرانی
%A صائب داودلی, هدی
%A عزیزی ارانی, مجید
%J نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
%D 2016

[Download]