نهمین کنگره علوم باغبانی ایران , 2016-01-25

عنوان : ( بررسی اثرات آللوپاتیکی برخی از گیاهان دارویی بومی ایران با روش دیش پک )

نویسندگان: سمیه صادقی فرد , مجید عزیزی ارانی , حسین آروئی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رشد روزافزون جمعیت از یک سو و ازسوی دیگر منابع محدود استفاده بهینه از نهاده های کشاورزی را دوچندان نموده است. در سال های اخیر استفاده فراوان از سموم کنترل آفات و بیماریها و نیز علف کش های مختلف منجر به به خطر انداختن سلامت جامعه و محیط زیست گردیده است. به همین دلیل در سالهای اخیر کشت ارگانیک محصولات کشاورزی شدیدا مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا استفاده از ترکیبات طبیعی درکنترل علف ها و افات در اولویت قرار دارد. یکی از راه های کنترل طبیعی علفهای هرز در سیستمهای کشت ارگانیک و کم نهاده استفاده از خواص آللوپاتی گیاهان به خصوص گیاهان دارویی می باشد که کمک شایانی به سلامت جامعه و نیز بهره برداری بهینه از منابع خدادادی میکند. در این تحقیق فعالیت آللوپاتی تعداد 20 گیاه دارویی و معطر با استفاده از روش دیش پک مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در بین گیاهان مورد بررسی Nepeta binaloudensis و Achillea wilhelmsii دارای بیشترین اثرات بازدارندگی بر روی ریشه چه وهیپوکوتیل کاهو نیز مشاهده گردید. Lavandula angustifolia و Melissa officinalis توانستند رشد ریشه چه و هیپوکتیل کاهو را به میزان( 21.3- بودند(بترتیب 97.9 ، 97.2 و 87.2، 65.4 درصد). در بین نمونه های مورد بررسی اثرات تحریک کنندگی بر رشد گیاهچه کاهو ،5.2-و 1.2,-12.3- )درصد نسبت به شاهد افزایش دهند. نتایج این تحقیق نشان داد که گیاهان معطر از طریق آللوپاتی ترکیبات فعال خود بر رشد گیاهان مجاور در سیستم های اکولوژیکی موثر خواهند بود و از آنها میتوان در سیستمهای کشت ارگانیک در کنترل علفهای هرز استفاده کرد

کلمات کلیدی

, گیاهان دارویی و معطر, خاصیت آللوپاتی, کشت ارگانیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054730,
author = {صادقی فرد, سمیه and عزیزی ارانی, مجید and آروئی, حسین},
title = {بررسی اثرات آللوپاتیکی برخی از گیاهان دارویی بومی ایران با روش دیش پک},
booktitle = {نهمین کنگره علوم باغبانی ایران},
year = {2016},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {گیاهان دارویی و معطر،خاصیت آللوپاتی، کشت ارگانیک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثرات آللوپاتیکی برخی از گیاهان دارویی بومی ایران با روش دیش پک
%A صادقی فرد, سمیه
%A عزیزی ارانی, مجید
%A آروئی, حسین
%J نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
%D 2016

[Download]