اولین همایش ملی فضای سبز کم آب , 2015-05-05

عنوان : ( بررسی جوانه زنی گونه های مرتعی بومی پارک خورشید مشهد جهت استفاده در منظر سازی شهری )

نویسندگان: الهام نصرآبادی , محمد فرزام , منصور مصداقی , علی حامد لبافیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به کاهش بارندگی و کمبود آبی که در شهر مشهد وجود دارد استفاده از سبک منظر سازی خشکی پسند و گیاهان بومی با میزان آب مصرفی اندک را می طلبد. سه گونه بومی Melica persica , Enneapogon و Heteropapeu altiacus براساس زیبایی، فصل و دوره گلدهی مقاومت به خشکی در رویشگاه اصلی انتخاب شدند. درصد و سرعت جوانه زنی آن ها مورد بررسی قرار گرفت. تیمار جداکردن و نکردن پاپوس روی گونه دوم و سوم اعمال شد. این تیمار روی درصد جوانه زنی هیچ کدام تاثیری نداشت و باعث روی جوانه زنی گونه Heteropapus altiacus معنا دار بود.

کلمات کلیدی

, فضای سبز , پاپوس, خشکی پسند, منظر سازی, کم آبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054733,
author = {نصرآبادی, الهام and فرزام, محمد and منصور مصداقی and علی حامد لبافیان},
title = {بررسی جوانه زنی گونه های مرتعی بومی پارک خورشید مشهد جهت استفاده در منظر سازی شهری},
booktitle = {اولین همایش ملی فضای سبز کم آب},
year = {2015},
location = {کاشان, ايران},
keywords = {فضای سبز ، پاپوس، خشکی پسند، منظر سازی، کم آبی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی جوانه زنی گونه های مرتعی بومی پارک خورشید مشهد جهت استفاده در منظر سازی شهری
%A نصرآبادی, الهام
%A فرزام, محمد
%A منصور مصداقی
%A علی حامد لبافیان
%J اولین همایش ملی فضای سبز کم آب
%D 2015

[Download]