نخستین کنفرانس ملی توسعه کشاورزی، زمین سالم , 2016-02-19

عنوان : ( اثر گرمادهی امواج مایکرویو بر کنترل آفات کشمش (شپشه دندانه دار و شب پره آرد) )

نویسندگان: راحیل میرابی مقدم , رضا صادقی , مسعود تقی زاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سالان صدها میلیون تن غل و خشکبار در اثر خسارت آفات انباری و عدم رعایت اصول علمی انبارداری از بین میروند. حشرات با زیانهای کمی، کیفی و بهداشتی ب محصولات انباری سبب ایجاد خسارتهای سنگینی در این گون فرآوردهها میگردد. در این تحقیق گرمایش مایکروویو برای کنترل دو گون آفت لارو سن پنجم شب پره آرد Ephestia kuehniella Zeller. و حشره کامل شپش دندان دار Oryzaephilus surinamensis L. در کشمشهای انبار شده مورد استفاده قرار گرفت. نمون های 07 گرمی از کشمش ب وسیل دو گون آفت ذکر شده، آلوده شدند. این نمون ها تحت تابش امواج 57 و 47 ثانی قرار گرفتند. ،37 ، 027 و 547 وات با زمانهای 27 ، مایکروویو با فرکانس 2547 مگاهرتز در توانهای 077 نتایج نشان داد در هم آزمایشات، مرگ و میر با افزایش زمان تیماردهی افزایش می یابد. همچنین ارتباط مستقیمی بین نرخ مرگ و میر و سطوح توانهای مایکروویو مشاهده شد. تلفات کامل آفات در توان 077 وات و زمان 47 ثانی مشاهده شد. با توج ب نتایج این تحقیق و مزایای منحصر ب فرد روش تیماردهی مایکروویو از قبیل سرعت بالا و عدم ایجاد پسماندهای مضر پیشنهاد می شود ک این روش جایگزین روشهای شیمیایی مبارزه با آفات گردد.

کلمات کلیدی

, مایکرویو, آفت کشمش, بید آرد, شپشه دندانه دار, مرگ و میر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054751,
author = {راحیل میرابی مقدم and رضا صادقی and تقی زاده, مسعود},
title = {اثر گرمادهی امواج مایکرویو بر کنترل آفات کشمش (شپشه دندانه دار و شب پره آرد)},
booktitle = {نخستین کنفرانس ملی توسعه کشاورزی، زمین سالم},
year = {2016},
location = {کرج, ايران},
keywords = {مایکرویو، آفت کشمش، بید آرد، شپشه دندانه دار، مرگ و میر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر گرمادهی امواج مایکرویو بر کنترل آفات کشمش (شپشه دندانه دار و شب پره آرد)
%A راحیل میرابی مقدم
%A رضا صادقی
%A تقی زاده, مسعود
%J نخستین کنفرانس ملی توسعه کشاورزی، زمین سالم
%D 2016

[Download]