کنفرانس سالانه کسب و کار مدیریت و اقتصاد , 2015-12-18

عنوان : ( رابطه فرهنگ و نوآوری سازمانی بواسطه رهبری تحول آفرین و خلاقیت سازمانی )

نویسندگان: فریبرز رحیم نیا , مریم حاجیان , سُمیّه زارعی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جهان بسیار متغیر و پرتلاطم امروز ما نیازمند ابتکار، خلاقیت و نوآوری است. جریان مناسب و پویای نوآوری در سازمان ها، مبتنی بر مجموعه ی متعددی از عوامل، از جمله «فرهنگ سازمانی» است. نتایج تحقیقات مختلف نشان دهنده این است که فرهنگ سازمانی، رهبری و خلاقیت سازمانی از عوامل مهم تأثیرگذار بر نوآوری و عملکرد سازمان است. بنابراین شناخت نسبت به چگونگی روابط بین عوامل، از اهمیت برخوردار است. رهبران تحول آفرین در پی راه های جدید انجام دادن کار، فرصت های تازه و توانمندسازی کارکنان جهت رسیدن به هدف های سازمان هستند. با توجه به اینکه نتایج تحقیقات مختلف نشان دهنده وجود رابطه میان رهبری تحول آفرین و نوآوری سازمانی است، در این مقاله، به دنبال ارائه مدلی مفهومی در رابطه ی با فرهنگ و نوآوری سازمانی بواسطه رهبری تحول آفرین و خلاقیت سازمانی و نیز تبیین مفهوم و ابعاد این متغیرها هستیم.

کلمات کلیدی

, فرهنگ سازمانی, رهبری تحول آفرین, نوآوری سازمانی, خلاقیت سازمانی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054765,
author = {رحیم نیا , فریبرز and حاجیان, مریم and زارعی, سُمیّه},
title = {رابطه فرهنگ و نوآوری سازمانی بواسطه رهبری تحول آفرین و خلاقیت سازمانی},
booktitle = {کنفرانس سالانه کسب و کار مدیریت و اقتصاد},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {فرهنگ سازمانی، رهبری تحول آفرین، نوآوری سازمانی، خلاقیت سازمانی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T رابطه فرهنگ و نوآوری سازمانی بواسطه رهبری تحول آفرین و خلاقیت سازمانی
%A رحیم نیا , فریبرز
%A حاجیان, مریم
%A زارعی, سُمیّه
%J کنفرانس سالانه کسب و کار مدیریت و اقتصاد
%D 2015

[Download]