دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی , 2015-11-12

عنوان : ( ارائه مدل مفهومی رابطه فرهنگ سازمانی و تمایل به تسهیم دانش به واسطه اعتماد و تعهد سازمانی )

نویسندگان: فریبرز رحیم نیا , سُمیّه زارعی , مریم حاجیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در محیط پیچیده و متغیر امروز نقش دانش به عنوان منبعی در جهت بازسازی راهبردی یک سازمان بر کسی پوشیده نیست. چرا که مبنایی برای مزیت رقابتی پایدار فراهم می نماید. لذا به منظور پاسخگویی سریع به تحولات محیط متلاطم امروز ایجاد فرهنگ سازمانی که اعتماد و تعهد سازمانی را در جهت تسهیم دانش در سازمان تزریق کند یکی از ضروریات برنامه های راهبردی هر سازمان محسوب می شود. با توجه به اینکه نتایج تحقیقات مختلف نشان دهنده وجود رابطه میان فرهنگ سازمانی و تسهیم دانش است، در این مقاله، به دنبال ارائه مدلی مفهومی در رابطه ی با فرهنگ سازمانی وتسهیم دانش بواسطه اعتماد و تعهد سازمانی و نیز تبیین مفهوم و ابعاد این متغیرها هستیم.

کلمات کلیدی

, فرهنگ سازمانی, تسهیم دانش, اعتماد سازمانی, تعهد سازمانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054766,
author = {رحیم نیا , فریبرز and زارعی, سُمیّه and حاجیان, مریم},
title = {ارائه مدل مفهومی رابطه فرهنگ سازمانی و تمایل به تسهیم دانش به واسطه اعتماد و تعهد سازمانی},
booktitle = {دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی},
year = {2015},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {فرهنگ سازمانی، تسهیم دانش، اعتماد سازمانی، تعهد سازمانی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارائه مدل مفهومی رابطه فرهنگ سازمانی و تمایل به تسهیم دانش به واسطه اعتماد و تعهد سازمانی
%A رحیم نیا , فریبرز
%A زارعی, سُمیّه
%A حاجیان, مریم
%J دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
%D 2015

[Download]