سومین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق , 2014-12-27

عنوان : ( بررسی تاثیر کنترل کننده فازی بر سرعت تشخیص جزیره با استفاده از روش جدید )

نویسندگان: محمدجواد قنبری , حسین ابوترابی زارچی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مروزه بهره برداری ازمنابع تولید پراکنده درشبکه های توزیع به دلیل تنوع و مزایای متعدد درحال افزایش است با وجود این مزایا، منابع تولید پراکنده مشکالتی را نیز درشبکه های توزیع بوجود می آورند یکی ازاین مشکالت بروز پدیده جزیره ای شدن است. از انجا که عملکرد جزیره ای تولیدات پراکنده می تواند باعث آسیب رساندن به شبکه و مصرف کنندگان گردد بنابراین این پدیده باید در کمترین زمان تشخیص داده شود و تولید پراکنده از شبکه جدا گردد. با توجه به اینکه دقت و سرعت تشخیص جزیره دو فاکتور بسیار مهم در بکارگیری روش های تشخیص جزیره ای شدن میباشند، در این مقاله تاثیر استفاده از کنترل کننده فازی از طریق روش آماری بر روی روش ترکیبی تشخیص جزیره مورد بررسی قرار گرفته است. شبیه سازی ها به کمک نرم افزار متلب بر روی سیستم تست ارائه شده توسط استانداردهای IEEE Std.929-2000 و IEEE Std.1547-2003 انجام شده است. نتایج شبیه سازی نشان می دهد کنترل کننده فازی باعث می گردد سرعت عملکرد روش ترکیبی ارائه شده در تشخیص جزیره بهبود یابد

کلمات کلیدی

, تشخیص جزیره ای, تولید پراکنده, کنترل کننده فازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054778,
author = {محمدجواد قنبری and ابوترابی زارچی, حسین},
title = {بررسی تاثیر کنترل کننده فازی بر سرعت تشخیص جزیره با استفاده از روش جدید},
booktitle = {سومین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق},
year = {2014},
location = {خوراسگان, ايران},
keywords = {تشخیص جزیره ای، تولید پراکنده، کنترل کننده فازی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر کنترل کننده فازی بر سرعت تشخیص جزیره با استفاده از روش جدید
%A محمدجواد قنبری
%A ابوترابی زارچی, حسین
%J سومین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق
%D 2014

[Download]