کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق , 2014-12-27

عنوان : ( بررسی تشخیص جزیره با روش جدید در حضور بارهای با کیفیت مختلف )

نویسندگان: حسین ابوترابی زارچی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نصب تولیدات پراکنده در شبکه های توزیع علیرغم مزایایی که دارد، همواره مشکلات و چالش - هایی را به همراه داشته است. یکی از مهمترین این چالش ها پدیده ی جزیره ای و حفاظت در برابر این پدیده می باشد. کارکرد تولیدپراکنده در حالت جزیره ای عملکرد نامطلوبی بوده و با توجه به استاندارد های موجود در این زمینه جزیره شدن باید در اسرع وقت شناسایی و تولید پراکنده از شبکه قطع شود. یکی از مهمترین مشکلات اکثر روشهای تشخیص جزیره ای، عدم تشخیص جزیره در حضور بارهای با کیفیت های مختلف می باشد. در این مقاله روش ترکیبی جدیدی برای تشخیص جزیره ای ارائه می شود که در حضور بارهای مختلف، دارای ناحیه ی غیر قابل تشخیص در حد صفر می باشد. نتایج شبیه سازی به کمک نرم افزار مطلب استخراج می گردد

کلمات کلیدی

, تشخیص جزیره ای, تولید - پراکنده, کیفیت بار, ناحیه ی غیرقابل تشخیص
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054779,
author = {ابوترابی زارچی, حسین},
title = {بررسی تشخیص جزیره با روش جدید در حضور بارهای با کیفیت مختلف},
booktitle = {کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق},
year = {2014},
location = {خوراسگان, ايران},
keywords = {تشخیص جزیره ای، تولید - پراکنده،کیفیت بار، ناحیه ی غیرقابل تشخیص},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تشخیص جزیره با روش جدید در حضور بارهای با کیفیت مختلف
%A ابوترابی زارچی, حسین
%J کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق
%D 2014

[Download]