سومین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق , 2014-12-27

عنوان : ( تشخیص جزیره در شبکه های توزیع با استفاده از روش ترکیبی جدید )

نویسندگان: محمد جواد قنبری , حسین ابوترابی زارچی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نصب تولیدات پراکنده در شبکه های توزیع علیرغم مزایایی که دارد، همواره مشکلات و چالش هایی را به همراه داشته است.یکی از مهمترین این چالش ها پدیده ی جزیره ای و حفاظت در برابر این پدیده می باشد. کارکرد تولیدپراکنده در حالت جزیره ای عملکرد نامطلوبی بودهو با توجه به استاندارد های موجود در این زمینه جزیره شدن باید در اسرع وقت شناسایی و تولید پراکنده از شبکه قطع شود . یکی از مهمترینمشکلات اکثر روشهای تشخیص جزیره ای، ناحیه ی غیر قابل تشخیص بزرگ این می باشد در این مقاله سعی شده روش ترکیبی جدیدی برایتشخیص جزیره ای ارائه شود که علاوه بر عملکرد بهتر نسبت به سایر روشها، دارای ناحیه ی غیر قابل تشخیص کوچکتری باشد.

کلمات کلیدی

, تولیدات پراکنده, تشخیص جزیره ای, ناحیه ی غیرقابل تشخیص
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054780,
author = {محمد جواد قنبری and ابوترابی زارچی, حسین},
title = {تشخیص جزیره در شبکه های توزیع با استفاده از روش ترکیبی جدید},
booktitle = {سومین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق},
year = {2014},
location = {خوراسگان, ايران},
keywords = {تولیدات پراکنده، تشخیص جزیره ای، ناحیه ی غیرقابل تشخیص},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تشخیص جزیره در شبکه های توزیع با استفاده از روش ترکیبی جدید
%A محمد جواد قنبری
%A ابوترابی زارچی, حسین
%J سومین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق
%D 2014

[Download]