دومین همایش ملی انرژی های نو و پاک , 2013-12-05

عنوان : ( ادغام سیستم فتوولتائیک خورشیدی و پشت بام سبز )

نویسندگان: مصطفی واحدی , حسین ابوترابی زارچی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه دو تکنولوژی پنل های فتوولتائیک و پشت بام سبز به صورت مجزا در نقاط مختلف جهان مورد استفاده قرار می گیرد که باعث توسعه ساختمان پایدار شده ، همچنین پشت بام سبز منجر به کاهش گازهای گلخانه ای می شود. در پنل های خورشیدی با افزایش دما راندمان و توان خروجی کاهش می بابد و از طرفی تابش مستقیم خورشید موجب افزایش تبخیر و تعرق گیاه و کاهش پوشش گیاهی و راندمان بام سبز می گردد حال خنک شدن پشت بام به خاطر وجود پوشش گیاهی باعث افزایش خروجی پنل و ارتقاء راندمان ان بین 6 تا 10% می شود از طرفی سایه ایجاد شده توسط پنل مانع از تابش مستقیم خورشید به گیاه شده و تبخیر و تعرق را کاهش می دهد که موجب افزایش رشد و نمو گیاه می گردد. این مقاله به مطالعه ادغام پشت بام سبز با سیستم های فتوولتائیک ثابت و متحرک (تعقیب کننده خورشید) پرداخته و همچنین اقدامات صورت گرفته در نقاط مختلف جهان را مورد بررسی قرار داده است

کلمات کلیدی

, سیستم فتوولتائیک, پشت بام سبز, افزایش راندمان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054782,
author = {مصطفی واحدی and ابوترابی زارچی, حسین},
title = {ادغام سیستم فتوولتائیک خورشیدی و پشت بام سبز},
booktitle = {دومین همایش ملی انرژی های نو و پاک},
year = {2013},
location = {همدان, ايران},
keywords = {سیستم فتوولتائیک، پشت بام سبز، افزایش راندمان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ادغام سیستم فتوولتائیک خورشیدی و پشت بام سبز
%A مصطفی واحدی
%A ابوترابی زارچی, حسین
%J دومین همایش ملی انرژی های نو و پاک
%D 2013

[Download]