دومین همایش چشم انداز توسعه منطقه ی تربت حیدریه در افق 1404 , 2016-01-28

عنوان : ( تحلیل اقتصادی واجتماعی کشت زعفران در شهرستان تربت حیدریه )

نویسندگان: علی رضا کرباسی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

محصول زعفران به،عنوان یک محصول استراتژیک کشاورزی،باتوجه به مقاومت زیاددربرابرخشکی، قابلیت نگهداری بالا، اثرات اشتغالزایی و درآمدزایی بالاو ارزآوری در کشور و بخصوص استان خراسان رضوی نقش قابل توجهی درتوسعه روستایی و کاهش مهاجرت روستا به شهر ایفا می نماید. هدف از این مطالعه بررسی اثرات اقتصادی واجتماعی توسعه کشت زعفران در شهرستان تربت حیدریه و بررسی نقاط ضعف و قوت در این مورد می¬باشد. برای ناساسنوع تحقیق کاربردی -توسعه ای بودهوروشانجامآنتوصیفی- تحلیلی است. حجم نمونه مورد مطالعه170نفرزعفران¬کاردرسال 1393 به روش میدانی و پرسشنامه¬ای تعیین شده است.در پایان راهکارها و پیشنهادهای جهت بهبود وضعیت کشت محصول زعفران ارائه شده است.

کلمات کلیدی

, اثرات اقتصادی-اجتماعی, محصولات استراتژیک, زعفران, توسعه روستایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054817,
author = {کرباسی, علی رضا},
title = {تحلیل اقتصادی واجتماعی کشت زعفران در شهرستان تربت حیدریه},
booktitle = {دومین همایش چشم انداز توسعه منطقه ی تربت حیدریه در افق 1404},
year = {2016},
location = {تربت حیدیه, ايران},
keywords = {اثرات اقتصادی-اجتماعی،محصولات استراتژیک، زعفران،توسعه روستایی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل اقتصادی واجتماعی کشت زعفران در شهرستان تربت حیدریه
%A کرباسی, علی رضا
%J دومین همایش چشم انداز توسعه منطقه ی تربت حیدریه در افق 1404
%D 2016

[Download]