نهمین کنگره علوم باغبانی ایران , 2016-01-25

عنوان : ( ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد کدو پوست کاغذی در شرایط کشت مخلوط ردیفی با گیاهان زراعی- دارویی مختلف )

نویسندگان: سحر مریداحمدی , سرور خرم دل , علیرضا کوچکی , شرکت شباهنگ - جواد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این آزمایش با هدف بررسی عملکرد و اجزای عملکرد کدو پوست کاغذی در شرایط کشت مخلوط ردیفی با تعدادی از گیاهان دارویی و زراعی، در قالب طرح پایه بلوک¬های کامل تصادفی با شش تیمار و چهار تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال زراعی 94-1393 اجرا شد. تیمارها شامل کشت مخلوط ردیفی کدو پوست کاغذی با پنج گروه از گیاهان دارویی- زراعی شامل ذرت، ذرت شیرین، آفتابگردان، کنجد، کرچک و تک¬کشتی آن بود. نتایج نشان داد که اثر کشت مخلوط ردیفی بر عملکرد میوه، وزن هزار دانه، عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک کدو پوست کاغذی معنی¬دار بود. بالاترین عملکرد میوه از تک¬کشتی کدو و پایین¬ترین میزان از کشت مخلوط با آفتابگردان به ترتیب با 29814 و 20301 کیلوگرم در هکتار بدست آمد. بیشترین و کمترین عملکرد دانه به ترتیب برای تک-کشتی کدو و کشت مخلوط با کرچک با 1506 و 879 کیلوگرم در هکتار مشاهده شد.

کلمات کلیدی

, عملکرد میوه, عملکرد دانه, وزن هزار دانه, گیاهان دارویی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054825,
author = {مریداحمدی, سحر and خرم دل, سرور and کوچکی, علیرضا and شباهنگ - جواد , شرکت},
title = {ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد کدو پوست کاغذی در شرایط کشت مخلوط ردیفی با گیاهان زراعی- دارویی مختلف},
booktitle = {نهمین کنگره علوم باغبانی ایران},
year = {2016},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {عملکرد میوه، عملکرد دانه، وزن هزار دانه، گیاهان دارویی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد کدو پوست کاغذی در شرایط کشت مخلوط ردیفی با گیاهان زراعی- دارویی مختلف
%A مریداحمدی, سحر
%A خرم دل, سرور
%A کوچکی, علیرضا
%A شباهنگ - جواد , شرکت
%J نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
%D 2016

[Download]