نهمین سمپوزیوم پیشرفت های علوم و تکنولوژی - همایش ملی عمران و توسعه پایدار , 2015-12-18

عنوان : ( سناریوهای ارزیابی کیفی منابع آب اختلاط بتن )

نویسندگان: حسین حسین دخت , شهناز دانش , محمدرضا توکلی زاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

روند رو به رشد مصرف آب و محدودیت این منابع، کشورهای مختلف از جمله ایران را در شرایط بحران جدی آب قرار داده است. این بحران، توجه به راهکارهای کاهش مصرف و یا کاربرد منابع آب نامتعارف را در کاربری های مختلف ضروری میسازد. صنعت ساختمان و بتن، به عنوان یکی از صنایع پرمصرف منابع آب، می تواند یکی از گزینه های کاربرد منابع آب نامتعارف باشد. از جمله موارد مصرف آب در صنعت بتن که بیشترین سهم مصرف را نیز دارد، آب اختلاط است. آب مورد استفاده در اختلاط بتن بایستی شاخص های کیفی و عملکردی مشخصی را تامین نماید. در مقاله حاضر، به رهنمودها و استانداردهای کیفی آب اختلاط بتن پرداخته شده و سناریوهای ارزیابی منابع مختلف تامین آب، جهت مصرف به عنوان آب اختلاط بتن ارائه گردیده است.

کلمات کلیدی

, بتن, آب اختلاط, منابع آب, پساب تصفیهخانه فاضلاب شهری, منابع آب بازیافتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054836,
author = {حسین دخت, حسین and دانش, شهناز and توکلی زاده, محمدرضا},
title = {سناریوهای ارزیابی کیفی منابع آب اختلاط بتن},
booktitle = {نهمین سمپوزیوم پیشرفت های علوم و تکنولوژی - همایش ملی عمران و توسعه پایدار},
year = {2015},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {بتن، آب اختلاط، منابع آب، پساب تصفیهخانه فاضلاب شهری، منابع آب بازیافتی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T سناریوهای ارزیابی کیفی منابع آب اختلاط بتن
%A حسین دخت, حسین
%A دانش, شهناز
%A توکلی زاده, محمدرضا
%J نهمین سمپوزیوم پیشرفت های علوم و تکنولوژی - همایش ملی عمران و توسعه پایدار
%D 2015

[Download]