چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک , 2015-02-24

عنوان : ( بررسی تلفیقی شاخص های کیفیت محیطی مسیرهای عابر پیاده در جزیره کیش )

نویسندگان: شهناز دانش , , ایمان قفقازی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رشد جمعیت و گسترش روزافزون تعامل شهروندان با محیط شهری، توجه و دقت نظر در پارامترهای کمی و کیفی مرتبط با زندگی شهروندان را ضروری می سازد. از جمله مهمترین شاخصهای کیفیت محیطهای شهری، شاخص های زیست محیطی و ایمنی است که به دلیل تعامل روزانه شهروندان با آنها، ارزیابی این شاخص ها را از اهمیت ویژه ای برخوردار می سازد. در پژوهش حاضر، شاخص های کیفیت محیطی مسیرهای عبور عابرین پیاده در 6 مسیر منتخب و براساس نظام ارزیابی PEQI در جزیره کیش به عنوان مطالعه موردی مورد پایش و ارزیابی قرار گرفته است. با مقایسه تطبیقی تقاطعها و خیابانها در مسیرهای منتخب میتوان اذعان نمود که در این جزیره به طور متوسط کیفیت محیطی تقاطعها از خیابانها بالاتر است. همچنین خیابان ها در مسیرهای یاد شده دارای همسانی مناسبی با یکدیگر در کیفیت محیطی بوده که این نکته در سه مورد از مسیر های مورد مطالعه مشاهده شده است.

کلمات کلیدی

, شاخص کیفیت محیطی, مسیرهای عابر پیاده, جزیره کیش, PEQI
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054866,
author = {دانش, شهناز and , and ایمان قفقازی},
title = {بررسی تلفیقی شاخص های کیفیت محیطی مسیرهای عابر پیاده در جزیره کیش},
booktitle = {چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {شاخص کیفیت محیطی، مسیرهای عابر پیاده، جزیره کیش، PEQI},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تلفیقی شاخص های کیفیت محیطی مسیرهای عابر پیاده در جزیره کیش
%A دانش, شهناز
%A ,
%A ایمان قفقازی
%J چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
%D 2015

[Download]