نخستین کنفرانس ملی محاسبات نرم , 2015-11-18

عنوان : ( طبقه بندی شبکه های پیچیده بوسیله ی الگوریتم ممتیک چندهدفه مبتنی بر الگوریتم فرا ابتکاری جهش ترکیبی قورباغه )

نویسندگان: هادی کلماتی , سعید عسکری بیلندی , محمدرضا اکبرزاده توتونچی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

حوزه‌ی طبقه‌بندی شبکه‌های پیچیده در سال‌های گذشته یکی از حوزه‌های بسیار فعال بوده است. طبقه‌بندی شبکه‌های پیچیده‌ اطلاعات بسیار سودمندی را در اختیار ما قرار می‌دهد. به گونه‌ای که بدست آوردن یک ساختار طبقه‌بندی بهینه ، کمک بسزایی در حل مسایل حقیقی می‌کند. این فرم از طبقه‌بندی، معادل بخش‌بندی یک گراف می‌باشد و در دسته مسائل ان‌پی-سخت قرار می‌گیرد. بنابراین استفاده از الگوریتم‌های تکاملی مربوط به حوزه‌ی رایانش نرم، نگرش و راهکار مناسبی می‌باشد. در کاربردهای مختلف، درنظر گرفتن اهداف همزمانی که با هم در تضاد می‌باشند، بسیار سودمند خواهد بود. در همین راستا روش‌های ژنتیک یک‌هدفه‌، الگوریتم‌های تکاملی چندهدفه و همچنین الگوریتم‌های مبتنی بر ممتیک برای این مسئله ارائه شده است. در این مقاله برای اولین‌بار یک روش جدید مبتنی بر الگوریتم بهینه‌سازی پرش قورباغه، ارائه داده‌ایم. الگوریتم ممتیک چندهدفه مبتنی بر الگوریتم جهش قورباغه را به جای روش‌های مبتنی بر تجزیه، که روش‌های قدیمی‌تری می‌باشند، استفاده نموده‌ایم. این الگوریتم، از بهترین الگوریتم‌های بهینه‌سازی گسسته می‌باشد. بنابراین به دلیل ماهیت گسسته‌ مسئله‌ی طبقه‌بندی، الگوریتم مناسبی برای پیاده‌سازی بود که البته نتایج قابل قبول و اطمینان‌بخشی ارائه داده است. در این مقاله الگوریتم پیشنهادی را بر روی چندین شبکه‌ی واقعی آزمایش نموده‌ایم.

کلمات کلیدی

, طبقه‌بندی شبکه‌های پیچیده, الگوریتم‌های تکاملی, الگوریتم‌های بهینه‌سازی چندهدفه, الگوریتم پرش قورباغه.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054918,
author = {کلماتی, هادی and عسکری بیلندی, سعید and اکبرزاده توتونچی, محمدرضا},
title = {طبقه بندی شبکه های پیچیده بوسیله ی الگوریتم ممتیک چندهدفه مبتنی بر الگوریتم فرا ابتکاری جهش ترکیبی قورباغه},
booktitle = {نخستین کنفرانس ملی محاسبات نرم},
year = {2015},
location = {ايران},
keywords = {طبقه‌بندی شبکه‌های پیچیده، الگوریتم‌های تکاملی، الگوریتم‌های بهینه‌سازی چندهدفه، الگوریتم پرش قورباغه.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T طبقه بندی شبکه های پیچیده بوسیله ی الگوریتم ممتیک چندهدفه مبتنی بر الگوریتم فرا ابتکاری جهش ترکیبی قورباغه
%A کلماتی, هادی
%A عسکری بیلندی, سعید
%A اکبرزاده توتونچی, محمدرضا
%J نخستین کنفرانس ملی محاسبات نرم
%D 2015

[Download]