اولین همایش کشوری پسته و سلامت و پسته سالم , 2015-09-16

عنوان : ( پیش‌بینی تأثیر دما و زمان بر شاخص پراکسید در پسته‌ی برشته شده با کمک منطق فازی )

نویسندگان: ناصر صداقت , سارا خشنودی نیا ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آزمون پراکسید عموماً برای تشخیص مراحل اولیه تغییرات اکسایشی یک محصول استفاده می‌شود و شاخص زمان ماندگاری و سطح کیفیت پسته محسوب می‌شود. توسعه‌ی روشی برای برآورد سریع این فاکتور یکی از مهم‌ترین شاخص‌های تشخیص تغییر اکسایشی در محصول و نشانگر سطح کیفیت پسته است. هدف اصلی این پژوهش اعمال شیوه‌ی مدل‌سازی فازی برای پیش‌بینی شاخص پراکسید بر پایه‌ی زمان و دمای نگهداری است. پسته‌ها بسته‌بندی برای مدت سه ماه در دمای 20، 35 و 50 درجه‌ی سانتی‌گراد شدند. شاخص پراکسید پسته‌ها در انتهای هر ماه اندازه‌گیری شداطلاعات حاصل از نتایج آزمایشگاهی به سیستم استنتاج فازی منتقل شد. برنامه‌ی استنتاج فازی شامل دو ورودی دما و زمان و یک خروجی (مقدار شاخص پراکسید) بود، تابع غضویت تمام مؤلفه‌ها مثلثی بود و سیستم استنتاج فازی بر پایه‌ی عملگر AND، 21 قانون را شامل و بر حسب استنتاج ممدانی پایه‌ریزی شد. داده‌های حاصل از منطق فازی و داده‌های آزمایشگاهی به منظور اعتبارسنجی مدل با یک‌دیگر مقایسه شدند. نتایج 2/96% همبستگی را بین داده‌های آزمایشگاهی و پیش‌بینی‌شده نشان داد. در مجموع، سیستم فازی شیوه‌ای مناسب و دقیق برای پیش‌بینی و مدل‌سازی مقدار شاخص پراکسید بر پایه‌ی شرایط نگهداری تشخیص داده شد. از آن‌جایی که این شیوه می‌تواند روشی دقیق و قابل اعتماد برای پیش‌بینی زمان ماندگاری پسته محسوب می‌شود، می‌توان از آن برای پیش‌بینی دقیق و سریع سایر متغیرهای شیمیایی پسته و هم‌چنین زمان ماندگاری سایر خشکبار نیز بهره برد

کلمات کلیدی

, شاخص پراکسید, مدل‌سازی, منطق فازی, پیش‌بینی, پسته
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054945,
author = {صداقت, ناصر and خشنودی نیا, سارا},
title = {پیش‌بینی تأثیر دما و زمان بر شاخص پراکسید در پسته‌ی برشته شده با کمک منطق فازی},
booktitle = {اولین همایش کشوری پسته و سلامت و پسته سالم},
year = {2015},
location = {رفسنجان, ايران},
keywords = {شاخص پراکسید، مدل‌سازی، منطق فازی، پیش‌بینی، پسته},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پیش‌بینی تأثیر دما و زمان بر شاخص پراکسید در پسته‌ی برشته شده با کمک منطق فازی
%A صداقت, ناصر
%A خشنودی نیا, سارا
%J اولین همایش کشوری پسته و سلامت و پسته سالم
%D 2015

[Download]