دومین همایش ملی سیره و معارف رضوی , 2014-05-14

عنوان : ( در جستجوی مفهوم معنویت با رویکرد شیعی )

نویسندگان: مصطفی امه طلب , محمود سعیدی رضوانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

معنویت گرایی شیعی با پذیرش همه تعالیم عقیدتی و اخلاقی و احکام شرعی و التزام به همه آن ها می کوشد تا با اتصال به خدای متعال از طریق ثقلین از ظلمات به سوی نور خارج شود و به مرحله اطمینان ،یقین و رضا برسد. این همان مومنی است که خدا قلبش را به ایمان امتحان فرموده است.

کلمات کلیدی

, مفهوم شناسی, معنویت, رویکرد شیعی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054955,
author = {مصطفی امه طلب and سعیدی رضوانی, محمود},
title = {در جستجوی مفهوم معنویت با رویکرد شیعی},
booktitle = {دومین همایش ملی سیره و معارف رضوی},
year = {2014},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {مفهوم شناسی،معنویت،رویکرد شیعی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T در جستجوی مفهوم معنویت با رویکرد شیعی
%A مصطفی امه طلب
%A سعیدی رضوانی, محمود
%J دومین همایش ملی سیره و معارف رضوی
%D 2014

[Download]